Help Print this page 

Document L:2011:264:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 264, 8. oktoober 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.264.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 264

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
8. oktoober 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2011/663/EL

 

*

Nõukogu otsus, 16. juuni 2011, Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

1

Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi valitsuse vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping

2

 

 

2011/664/EL

 

*

Nõukogu otsus, 12. september 2011, milles käsitletakse rahvusvahelise kautšuki uurimisrühma muudetud põhikirja ja töökorra Euroopa Liidu nimel allakirjutamist ja ajutist kohaldamist

12

 

*

Rahvusvahelise kautšuki uurimisrühma põhikiri

14

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 996/2011, 7. oktoober 2011, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 657/2008, (EÜ) nr 1276/2008 ja rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 seoses põllumajandusturgude ühise korralduse kohase teatamiskohustusega

25

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 997/2011, 7. oktoober 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

28

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 998/2011, 7. oktoober 2011, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2011/12. turustusaastaks rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

30

 

 

OTSUSED

 

 

2011/665/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 4. oktoober 2011, lubatud raudteeveeremitüüpide Euroopa registri kohta (teatavaks tehtud numbri K(2011) 6974 all)  (1)

32

 

 

Parandused

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate 29. septembri 2010. aasta otsuse 2010/592/EL (millega nimetatakse ametisse Euroopa Kohtu kohtunik) parandus (ELT L 261, 5.10.2010)

55

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate 20. oktoobri 2010. aasta otsuse 2010/629/EL (millega nimetatakse ametisse üldkohtu kohtunik) parandus (ELT L 278, 22.10.2010)

55

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top