EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:163:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 163, 23. juuni 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.163.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 163

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
23. juuni 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus 2011/361/ÜVJP, 20. detsember 2010, Euroopa Liidu ja Serbia Vabariigi vahelise lepingu (millega kehtestatakse raamistik Serbia Vabariigi osalemiseks Euroopa Liidu kriisiohjamisoperatsioonides) allkirjastamise ja sõlmimise kohta

1

Euroopa Liidu ja Serbia Vabariigi vaheline leping, millega kehtestatakse raamistik Serbia Vabariigi osalemiseks Euroopa Liidu kriisiohjamisoperatsioonides

2

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 602/2011, 20. juuni 2011, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 603/2011, 20. juuni 2011, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 604/2011, 20. juuni 2011, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

12

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 605/2011, 20. juuni 2011, millega keelatakse Saksamaa lipu all sõitvatel laevadel tursa püük NAFO 3M püügipiirkonnas

14

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 606/2011, 20. juuni 2011, millega keelatakse Saksamaa lipu all sõitvatel laevadel meriahvenate püük NAFO 3LN püügipiirkonnas

16

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 607/2011, 22. juuni 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

18

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 608/2011, 22. juuni 2011, millega määratakse kindlaks, millises mahus võib määruse (EÜ) nr 2535/2001 alusel teatavatele piima ja piimatoodete avatud tariifikvootide raames juunis 2011 esitatud impordilitsentsitaotlusi heaks kiita

20

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 609/2011, 22. juuni 2011, millega tühistatakse suhkrutoodetele teatavate tariifikvootide alusel väljaantavate impordilitsentside taotluste esitamise peatamine

22

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 610/2011, 22. juuni 2011, impordilitsentside väljaandmise kohta määrusega (EÜ) nr 431/2008 avatud külmutatud veiseliha tariifikvoodi raames esitatud taotluste alusel ajavahemikuks 1. juulist 2011 kuni 30. juunini 2012

23

 

 

OTSUSED

 

 

2011/362/Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 17. juuni 2011, ettevõtte Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) ühisettevõtte staatuse pikendamise kohta

24

 

 

2011/363/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 20. juuni 2011, mille kohaselt lubatakse Rumeenial kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193

26

 

 

2011/364/EL

 

*

Komisjoni otsus, 15. september 2010, riigiabi C 26/09 (ex N 289/09) kohta, mida Läti kavatseb anda AS Parex banka ümberkorraldamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2010) 6202 all)  (1)

28

 

 

2011/365/EL

 

*

Komisjoni otsus, 17. juuni 2011, millega muudetakse otsust 2006/197/EÜ geneetiliselt muundatud maisiliinist 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) toodetud olemasoleva sööda turuleviimise loa uuendamise osas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri K(2011) 4159 all)  (1)

52

 

 

2011/366/EL

 

*

Komisjoni otsus, 17. juuni 2011, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 viia turule geneetiliselt muundatud maisi MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid (teatavaks tehtud numbri K(2011) 4164 all)  (1)

55

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top