Help Print this page 

Document L:2011:139:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 139, 26. mai 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.139.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 139

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
26. mai 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

 

2011/291/EL

 

*

Komisjoni otsus, 26. aprill 2011, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteesüsteemi veeremi allsüsteemi „vedurid ja reisijateveoveerem” koostalitluse tehnilist kirjeldust (teatavaks tehtud numbri K(2011) 2737 all)  (1)

1

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top