EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:102:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 102, 16. aprill 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.102.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 102

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
16. aprill 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 370/2011, 11. aprill 2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 215/2008 (mis käsitleb 10. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust) seoses Euroopa välisteenistusega

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 371/2011, 15. aprill 2011, mis käsitleb dimetüülglütsiini naatriumsoola lubamist broilerkanade söödalisandina (müügiloa omanik Taminco N.V.) (1)

6

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 372/2011, 15. aprill 2011, millega määratakse kindlaks kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi eksportimise koguseline piirang kuni 2011/2012. turustusaasta lõpuni

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 373/2011, 15. aprill 2011, valmistise Clostridium butyricum FERM-BP 2789 lubamise kohta vähemtähtsate linnuliikide, välja arvatud munalinnud, võõrutatud põrsaste ja vähemtähtsate (võõrutatud) sealiikide söödalisandina ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 903/2009 (loa omanik Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, keda esindab Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (1)

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 374/2011, 11. aprill 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Farina di castagne della Lunigiana” (KPN)]

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 375/2011, 11. aprill 2011, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Formaggella del Luinese” (KPN)]

15

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 376/2011, 15. aprill 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

17

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 377/2011, 15. aprill 2011, määrusega (EL) nr 1017/2010 avatud hankemenetluse raames toimuvas kümnendas pakkumisvoorus esitatud teravilja müügihindade kohta

19

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 378/2011, 15. aprill 2011, millega määratakse kindlaks alates 16. aprillist 2011 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud

21

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv 2011/47/EL, 15. aprill 2011, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka alumiiniumsulfaat, ja muudetakse komisjoni otsust 2008/941/EÜ (1)

24

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv 2011/48/EL, 15. aprill 2011, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka bromadioloon, ja muudetakse komisjoni otsust 2008/941/EÜ (1)

28

 

 

OTSUSED

 

 

2011/243/EL

 

*

Nõukogu otsus, 11. aprill 2011, Regioonide Komitee Itaalia liikme ametisse nimetamise kohta

32

 

 

2011/244/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 15. aprill 2011, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri K(2011) 2517 all)

33

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 31. jaanuari 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 84/2011 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 765/2006, mis käsitleb president Lukašenko ja teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandus (ELT L 28, 2.2.2011)

44

 

*

Komisjoni 25. septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 891/2009 (millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid suhkrusektoris ja sätestatakse nende haldamine) parandus (ELT L 254, 26.9.2009)

44

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top