EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:079:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 79, 25. märts 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.079.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 79

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
25. märts 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2011/181/EL

 

*

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 15. oktoober 2010, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

2011/182/EL

 

*

Nõukogu otsus, 9. märts 2011, Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 291/2011, 24. märts 2011, milles käsitletakse muude kontrollitavate ainete kui osaliselt halogeenitud klorofluorosüsivesinike olulist laboratoorset ja analüütilist kasutamist Euroopa Liidus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 292/2011, 23. märts 2011, millega kinnitatakse jaotuskoefitsient, lükatakse tagasi edasised taotlused ja lõpetatakse taotluste esitamine olemasolevatele kvoodivälistele isoglükoosi kogustele müügiks ELi turul vähendatud kvoodiületamise tasuga

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 293/2011, 23. märts 2011, millega kinnitatakse jaotuskoefitsient, lükatakse tagasi edasised taotlused ja lõpetatakse taotluste esitamine olemasolevatele kvoodivälistele suhkru kogustele müügiks ELi turul vähendatud kvoodiületamise tasuga

8

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 294/2011, 24. märts 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

9

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 295/2011, 24. märts 2011, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2010/11. turustusaastaks määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

11

 

 

OTSUSED

 

 

2011/183/EL

 

*

Nõukogu otsus, 21. märts 2011, millega nimetatakse ametisse kontrollikoja liige

13

 

 

2011/184/EL

 

*

Komisjoni otsus, 24. märts 2011, laboratoorseks või analüütiliseks kasutuseks importida või toota lubatud kontrollitavate ainete koguste määramise kohta Euroopa Liidus 2011. aastal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta (teatavaks tehtud numbri K(2011) 1819 all)

14

 

 

2011/185/EL

 

*

Komisjoni otsus, 24. märts 2011, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2009 määratakse kindlaks kontrollitavate ainete impordikvoodid ning ELis vabasse ringlusse lubatavad kogused ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011 (teatavaks tehtud numbri K(2011) 1820 all)

18

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85) parandus (ELT L 102, 11.4.2006)

26

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top