Help Print this page 

Document L:2011:063:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 63, 10. märts 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.063.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 63

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
10. märts 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teave Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise lepingu, mis käsitleb diplomaatilise, teenistus- või ametipassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist, jõustumise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 230/2011, 9. märts 2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 992/95 teatavate Norrast pärit põllumajandus- ja kalandustoodete Euroopa Liidu tariifikvootide osas

2

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 231/2011, 9. märts 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

13

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 232/2011, 9. märts 2011, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2010/11 turustusaastaks määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

15

 

 

OTSUSED

 

 

2011/153/EL

 

*

Nõukogu otsus, 28. veebruar 2011, Euroopa Liidu seisukoha kohta, mis võetakse EMP Ühiskomitees seoses EMP lepingu XX lisa („Keskkond”) muutmisega

17

 

 

2011/154/EL

 

*

Komisjoni otsus, 9. märts 2011, millega lõpetatakse teatavate Indiast pärit roostevabade terasvarraste importi käsitlev dumpinguvastane menetlus

21

 

 

2011/155/EL

 

*

Komisjoni otsus, 9. märts 2011, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta) artikli 27 lõikes 4 osutatud võrdlusdokumendi avaldamise ja haldamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2011) 1536 all)  (1)

22

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA riikide alalise komitee otsus nr 3/2010/AK, 1. juuli 2010, rahalise osaluse kohta

26

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top