EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:059:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 59, 4. märts 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.059.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 59

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
4. märts 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 212/2011, 3. märts 2011, milles käsitletakse Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M lubamist munakanade söödalisandina (loa omanik Lallemand SAS) (1)

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 213/2011, 3. märts 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta) II ja V lisa (1)

4

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 214/2011, 3. märts 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 689/2008 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I ja V lisa

8

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 215/2011, 1. märts 2011, millega kiidetakse heaks olulised muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Pecorino Sardo” (KPN)]

15

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 216/2011, 1. märts 2011, millega kiidetakse heaks olulised muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Chianti Classico” (KPN)]

17

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 217/2011, 1. märts 2011, millega kiidetakse heaks olulised muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Robiola di Roccaverano” (KPN)]

19

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 218/2011, 3. märts 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

21

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 219/2011, 3. märts 2011, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2010/11 turustusaastaks määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

23

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 220/2011, 3. märts 2011, millega määratakse kindlaks lõssipulbri müügi miinimumhind määrusega (EL) nr 447/2010 avatud hankemenetluse raames toimuvas 17. pakkumisvoorus

25

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2011/22/EL, 3. märts 2011, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka bispüribak (1)

26

 

*

Komisjoni direktiiv 2011/23/EL, 3. märts 2011, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka triflumurool (1)

29

 

*

Komisjoni direktiiv 2011/25/EL, 3. märts 2011, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka bupirimaat, ja muudetakse otsust 2008/934/EÜ (1)

32

 

*

Komisjoni direktiiv 2011/26/EL, 3. märts 2011, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka dietofenkarb, ja muudetakse otsust 2008/934/EÜ (1)

37

 

 

OTSUSED

 

 

2011/138/EL

 

*

Nõukogu otsus, 28. veebruar 2011, millega muudetakse nõukogu otsust 2010/248/EL, millega kohandatakse otsustega 2003/479/EÜ ja 2007/829/EÜ (mis käsitlevad nõukogu peasekretariaati lähetatud riiklike ekspertide ja sõjaväelaste suhtes kohaldatavaid eeskirju) ettenähtud toetusi

41

 

 

2011/139/EL

 

*

Nõukogu otsus, 28. veebruar 2011, millega kohandatakse otsusega 2007/829/EÜ (mis käsitleb nõukogu peasekretariaati lähetatud ekspertide ja sõjaväelaste suhtes kohaldatavaid eeskirju) ettenähtud toetusi

43

 

 

2011/140/EL

 

*

Komisjoni otsus, 20. juuli 2010, riigiabi C 27/09 (ex N 34/B/09) kohta Eelarvetoetus, mida Prantsuse Vabariik kavatseb anda ettevõtjale France Télévisions (teatavaks tehtud numbri K(2010) 4918 all)  (1)

44

 

 

2011/141/EL

 

*

Komisjoni otsus, 1. märts 2011, millega muudetakse otsust 2007/76/EÜ (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta) vastastikuse abi osas (teatavaks tehtud numbri K(2011) 1165 all)  (1)

63

 

 

2011/142/EL

 

*

Komisjoni otsus, 3. märts 2011, millega muudetakse otsust 97/80/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 96/16/EÜ (piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste kohta) rakendussätted (1)

66

 

 

2011/143/EL

 

*

Komisjoni otsus, 3. märts 2011, milles käsitletakse etoksükini kandmata jätmist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse ja komisjoni otsuse 2008/941/EÜ muutmist (teatavaks tehtud numbri K(2011) 1265 all)  (1)

71

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top