EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:049:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 49, 24. veebruar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.049.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 49

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
24. veebruar 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 167/2011, 21. veebruar 2011, millega lõpetatakse muu hulgas Korea Vabariigist pärit teatava polüetüleentereftalaadi impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osaline vahepealne läbivaatamine

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 168/2011, 23. veebruar 2011, millega muudetakse määrust (EL) nr 107/2010 seoses söödalisandi Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 kasutamisega maduramütsiinammooniumi, monensiinnaatriumi, narasiini või robenidiinvesinikkloriidi sisaldavas söödas (1)

4

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 169/2011, 23. veebruar 2011, milles käsitletakse diklasuriili lubamist pärlkanade söödalisandina (loa omanik Janssen Pharmaceutica N.V) (1)

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 170/2011, 23. veebruar 2011, milles käsitletakse Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 lubamist (võõrutatud) põrsaste söödalisandina ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1200/2005 (loa omanik Prosol SpA) (1)

8

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 171/2011, 23. veebruar 2011, milles käsitletakse Aspergillus oryzae’st (DSM 14223) saadud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) lubamist kodulindude ja sigade söödalisandina (loa omanik DSM Nutritional Products Ltd, keda esindab DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 255/2005 (1)

11

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 172/2011, 23. veebruar 2011, millega määratakse eelnevalt kindlaks või eraladustamise toetuse summa 2011. aastaks

14

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 173/2011, 23. veebruar 2011, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2095/2005, (EÜ) nr 1557/2006, (EÜ) nr 1741/2006, (EÜ) nr 1850/2006, (EÜ) nr 1359/2007, (EÜ) nr 382/2008, (EÜ) nr 436/2009, (EÜ) nr 612/2009, (EÜ) nr 1122/2009, (EÜ) nr 1187/2009 ja (EL) nr 479/2010 seoses põllumajandusturgude ühise korralduse kohase teatamiskohustusega ja põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavadega

16

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 174/2011, 23. veebruar 2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 314/2004, milles käsitletakse teatavaid piiravaid meetmeid Zimbabwe suhtes

23

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 175/2011, 23. veebruar 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

31

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2011/15/EL, 23. veebruar 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem (1)

33

 

 

OTSUSED

 

 

2011/122/EL

 

*

Komisjoni otsus, 22. veebruar 2011, milles käsitletakse erandit nõukogu otsuses 2001/822/EÜ sätestatud päritolureeglitest seoses teatavate Saint-Pierre ja Miquelonist imporditavate kalatoodetega (teatavaks tehtud numbri K(2011) 986 all)

37

 

 

2011/123/EL

 

*

Komisjoni otsus, 23. veebruar 2011, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks toimikud, mis on esitatud üksikasjalikuks läbivaatamiseks seoses sedaksaani ja Bacillus firmus I-1582 võimaliku kandmisega nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2011) 989 all)  (1)

40

 

 

2011/124/EL

 

*

Komisjoni otsus, 23. veebruar 2011, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks toimik, mis on esitatud üksikasjalikuks läbivaatamiseks seoses etametsulfurooni võimaliku kandmisega nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2011) 991 all)  (1)

42

 

 

IV   EÜ asutamislepingu, ELi lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt enne 1. detsembrit 2009 vastu võetud õigusaktid

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 305/09/COL, 8. juuli 2009, Notoddeni omavalitsuse ja ettevõtja Becromal Norway AS vahel sõlmitud energiamüügilepingu kohta (Norra)

44

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 17. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 143/2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)), parandus (ELT L 44, 18.2.2011)

52

 

*

Komisjoni 17. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 144/2011 (millega muudetakse määrust (EL) nr 206/2010, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded) parandus (ELT L 44, 18.2.2011)

53

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top