Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:328:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 328, 14. detsember 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.328.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 328

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
14. detsember 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1178/2010, 13. detsember 2010, millega kehtestatakse ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad munasektoris

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1179/2010, 10. detsember 2010, millega keelatakse Portugali lipu all sõitvatel laevadel süvamere hai püük V, VI, VII, VIII ja IX püügipiirkonna ELi vetes ja vetes, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

11

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1180/2010, 13. detsember 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

13

 

 

OTSUSED

 

 

2010/769/EL

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2010, millega kehtestatakse kriteeriumid, mille alusel veeldatud maagaasi tankerid saavad kasutada muid tehnilisi meetodeid alternatiivina nõukogu direktiivi 1999/32/EÜ (mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes; muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu laevakütuste väävlisisaldust käsitleva direktiiviga 2005/33/EÜ) artikli 4b nõuetele vastavate madala väävlisisaldusega laevakütuste kasutamisele (teatavaks tehtud numbri K(2010) 8753 all)  (1)

15

 

 

2010/770/EL

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2010, millega muudetakse otsust 2009/980/EL heakskiidetud tervisealase väite (vees lahustuva tomatikontsentraadi mõju kohta vereliistakute agregatsioonile) kasutustingimuste osas (teatavaks tehtud numbri K(2010) 8828 all)  (1)

18

 

 

IV   EÜ asutamislepingu, ELi lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt enne 1. detsembrit 2009 vastu võetud õigusaktid

 

 

2010/771/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 10. november 2009, Euroopa Ühenduse ja Liibanoni Vabariigi vahelise protokolli vormis lepingu, milles sätestatakse vaidluste lahendamise kord, mida kohaldatakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu kaubandusalaseid sätteid käsitlevate vaidluste suhtes, sõlmimise kohta

20

Protokoll Euroopa Ühenduse ja Liibanoni Vabariigi vahel, milles sätestatakse ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu kaubandusalaseid sätteid käsitlevate vaidluste suhtes kohaldatav vaidluste lahendamise kord

21

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/686/EMÜ (isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) parandus (EÜT L 399, 30.12.1989) (Eestikeelne eriväljaanne, 13. Tööstuspoliitika ja siseturg, 10. köide, lk 98)

36

 

*

Nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999) parandused (ELT L 210, 31.7.2006)

36

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top