Help Print this page 

Document L:2010:298:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 298, 16. november 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.298.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 298

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
16. november 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1032/2010, 15. november 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 174/2005, millega kehtestatakse piirangud sõjategevusega seotud abi osutamise suhtes Côte-d’Ivoire’ile

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1033/2010, 15. november 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1505/2006 seoses liikmesriikide aastaaruannetega lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise raames läbi viidava kontrolli kohta (1)

5

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1034/2010, 15. november 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1082/2003 seoses veiste identifitseerimise ja registreerimise kontrolli nõuetega (1)

7

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1035/2010, 15. november 2010, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit melamiini impordi suhtes

10

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1036/2010, 15. november 2010, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Bosniast ja Hertsegoviinast pärit tseoliit A pulbri impordi suhtes

27

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1037/2010, 15. november 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

44

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1038/2010, 15. november 2010, millega määratakse kindlaks alates 16. novembrist 2010 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud

46

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1039/2010, 15. november 2010, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2010/11 turustusaastaks määrusega (EL) nr 867/2010 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

49

 

 

OTSUSED

 

 

2010/690/EL

 

*

Komisjoni otsus, 4. august 2010, riigiabi C 40/08 (ex N 163/08) kohta, mida Poola on andnud ettevõtjale PZL Hydral S.A. (teatavaks tehtud numbri K(2010) 5406 all)  (1)

51

 

 

2010/691/EL

 

*

Komisjoni otsus, 15. november 2010, millega Tšehhi Vabariigile tehakse liini Strančice–České Budějovice suhtes erand otsusest 2006/679/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kontrolli ja signaalimise alasüsteemi tehnilisi koostalitlusnõudeid (teatavaks tehtud numbri K(2010) 7789 all)

85

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 10. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1015/2010 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuetega) parandus (ELT L 293, 11.11.2010)

87

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top