Help Print this page 

Document L:2010:256:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 256, 30. september 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.256.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 256

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
30. september 2010


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 862/2010/EL, 22. september 2010, liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud ühises Läänemere teadus- ja arendusprogrammis (BONUS) (1)

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 863/2010, 29. september 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 967/2006 seoses tähtaegadega, mida kohaldatakse kvooti ületava suhkrutoodangu ekspordi ja selle maksustamise suhtes

15

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 864/2010, 29. september 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

17

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 865/2010, 29. september 2010, millega määratakse kindlaks või müügi miinimumhind määrusega (EL) nr 446/2010 avatud pakkumismenetluse raames toimuvas seitsmendas pakkumisvoorus

19

 

 

OTSUSED

 

 

2010/579/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 27. september 2010, mille kohaselt lubatakse Saksamaa Liitvabariigil ja Luksemburgi Suurhertsogiriigil kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 5

20

 

 

2010/580/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 27. september 2010, mille kohaselt lubatakse Madalmaade Kuningriigil kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193

22

 

 

2010/581/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 27. september 2010, mille kohaselt lubatakse Poola Vabariigil kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168

24

 

 

2010/582/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 27. september 2010, mille kohaselt lubatakse Prantsuse Vabariigil ja Itaalia Vabariigil kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 5

26

 

 

2010/583/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 27. september 2010, mille kohaselt lubatakse Rumeenial kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193

27

 

 

2010/584/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 27. september 2010, mille kohaselt lubatakse Läti Vabariigil kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287

29

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 43/10/COL, 10. veebruar 2010, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu I lisa I peatüki osa 1.2 punktis 39 esitatud kolmandatest riikidest pärit elusloomade ja loomsete saaduste veterinaarkontrolliks sobivate Islandi ja Norra piiripunktide loetelu ning tunnistatakse kehtetuks EFTA järelevalveameti 21. mai 2008. aasta otsus 301/08/COL

30

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top