Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:154:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 154, 19. juuni 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.154.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 154

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
19. juuni 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 530/2010, 18. juuni 2010, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Gyulai kolbász” / „Gyulai pároskolbász” (KGT)]

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 531/2010, 18. juuni 2010, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Csabai kolbász” / „Csabai vastagkolbász” (KGT)]

3

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 532/2010, 18. juuni 2010, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 423/2007, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

5

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 533/2010, 18. juuni 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

9

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 534/2010, 18. juuni 2010, millega peatatakse taotluste esitamine impordilitsentside väljaandmiseks suhkrutoodetele teatavate tariifikvootide alusel

11

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 535/2010, 18. juuni 2010, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud 2010. aasta juuni seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

13

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 536/2010, 18. juuni 2010, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2010. aasta juuni seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 539/2007 alusel avatud tariifikvootide raames munasektoris ja ovoalbumiini puhul

15

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 537/2010, 18. juuni 2010, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2010. aasta juuni seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 1385/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvoodi raames

17

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 538/2010, 18. juuni 2010, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud 2010. aasta juuni seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 1384/2007 alusel avatud Iisraelist pärit kodulinnuliha tariifikvoodi raames

19

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2010/38/EL, 18. juuni 2010, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka sulfurüülfluoriid (1)

21

 

 

OTSUSED

 

 

2010/337/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. juuni 2010, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

24

 

 

2010/338/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. juuni 2010, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

25

 

 

2010/339/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. juuni 2010, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

26

 

 

2010/340/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. juuni 2010, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 17. mail 2006 sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28

27

 

 

2010/341/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUPOL Afganistan/2/2010, 11. juuni 2010, missiooni EUPOL Afganistan juhi ametisse nimetamise kohta

28

 

 

2010/342/EL

 

*

Komisjoni otsus, 18. juuni 2010, millega vabastatakse Prantsusmaa keskpank Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) kohaldamisest (teatavaks tehtud numbri K(2010) 3853 all)  (1)

29

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 26. juuni 2009. aasta direktiivi 2009/74/EÜ (millega muudetakse nõukogu direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ seoses taimede botaaniliste nimetuste, muude organismide teaduslike nimetuste ja direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ ja 2002/57/EÜ teatavate lisadega, pidades silmas teaduse ja tehnika arengut) parandus (ELT L 166, 27.6.2009)

31

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top