Help Print this page 

Document L:2010:107:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 107, 29. aprill 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.107.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 107

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
29. aprill 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 363/2010, 26. aprill 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1001/2008, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks muu hulgas teatavate Malaisiast pärit rauast või terasest toruliitmike impordi suhtes

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 364/2010, 26. aprill 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1487/2005, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit viimistletud polüesterfilamentkangaste impordi suhtes ja nõutakse lõplikult sisse nende suhtes kehtestatud ajutine tollimaks

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 365/2010, 28. aprill 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta pastöriseeritud piimas ja muudes pastöriseeritud vedelates piimasaadustes leiduvate enterobakterite ning söögisoolas leiduva Listeria monocytogenes’e osas (1)

9

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 366/2010, 28. aprill 2010, millega 125. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

12

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 367/2010, 28. aprill 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

15

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 368/2010, 28. aprill 2010, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

17

 

 

OTSUSED

 

 

2010/241/EL

 

*

Nõukogu otsus, 26. aprill 2010, Regioonide Komitee ühe Madalmaade asendusliikme ametisse nimetamise kohta

19

 

 

2010/242/EL

 

*

Nõukogu otsus, 26. aprill 2010, Regioonide Komitee Austria liikme ja Austria asendusliikme ametisse nimetamise kohta

20

 

 

2010/243/EL

 

*

Nõukogu otsus, 26. aprill 2010, Regioonide Komitee Hispaania asendusliikme ametisse nimetamise kohta

21

 

 

2010/244/EL

 

*

Komisjoni otsus, 26. aprill 2010, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks toimikud, mis on esitatud üksikasjalikuks läbivaatuseks seoses 1,4-dimetüülnaftaleeni ja ksüflumetofeeni võimaliku kandmisega nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2010) 2518 all)  (1)

22

 

 

2010/245/EL

 

*

Komisjoni otsus, 28. aprill 2010, millega tehakse Prantsusmaa suhtes osaline erand otsusest 2006/66/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku alasüsteemi „veerem – müra” tehnilisi koostalitlusnõudeid, ja otsusest 2006/861/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku alasüsteemi „veerem – kaubavagunid” tehnilisi koostalitlusnõudeid (teatavaks tehtud numbri K(2010) 2588 all)

24

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top