Help Print this page 

Document L:2010:023:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 23, 27. jaanuar 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.023.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 23

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
27. jaanuar 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 72/2010, 26. jaanuar 2010, millega nähakse ette lennundusjulgestuse valdkonnas korraldatavate komisjoni inspekteerimiste kord (1)

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 73/2010, 26. jaanuar 2010, millega kehtestatakse ühtse Euroopa taeva aeronavigatsiooniliste andmete ja aeronavigatsiooniteabe kvaliteedinõuded (1)

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 74/2010, 26. jaanuar 2010, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2336/2003, (EÜ) nr 341/2007, (EÜ) nr 1580/2007 ja (EÜ) nr 376/2008 seoses komisjonile esitatavate teatiste suhtes kehtestatud tingimuste ja teatiste vormiga

28

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 75/2010, 26. jaanuar 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

31

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 76/2010, 26. jaanuar 2010, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

33

 

 

IV   EÜ asutamislepingu, ELi lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt enne 1. detsembrit 2009 vastu võetud õigusaktid

 

 

2010/48/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 26. november 2009, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel

35

 

 

2010/49/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2009, millega määratakse kindlaks esimesed piirkonnad, kus viisainfosüsteem (VIS) tööle rakendatakse (teatavaks tehtud numbri K(2009) 8542 all)

62

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top