EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:347:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 347, 24. detsember 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.347.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 347

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
24. detsember 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1287/2009, 27. november 2009, millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude suhtes kohaldatavad püügivõimalused ning nendega seotud tingimused 2010. aastaks

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1288/2009, 27. november 2009, tehniliste üleminekumeetmete kehtestamise kohta ajavahemikuks 1. jaanuarist 2010 kuni 30. juunini 2011

6

 

 

V   Alates 1. detsembrist 2009 Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud õigusaktid

 

 

ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE ON KOHUSTUSLIK

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1289/2009, 23. detsember 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

9

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1290/2009, 23. detsember 2009, millega määratakse kindlaks alates 1. jaanuarist 2010 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud

11

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1291/2009, 18. detsember 2009, mis käsitleb aruandvate ettevõtete väljavalimist põllumajandusettevõtete tulude kindlaksmääramiseks

14

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1292/2009, 21. detsember 2009, millega tehakse pakkumismenetluste sulgemise tähtaega käsitlev erand määrustest (EÜ) nr 675/2009, (EÜ) nr 676/2009 ja (EÜ) nr 677/2009, millega kuulutatakse välja pakkumismenetlus kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditava sorgo tollimaksu vähendamiseks, Hispaaniasse imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks ja Portugali imporditava maisi tollimaksu vähendamiseks

22

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1293/2009, 23. detsember 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 32 (1)

23

 

 

ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE EI OLE KOHUSTUSLIK

 

 

2009/1005/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 17. detsember 2009, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga – energeetika valdkonna projektide rahastamine Euroopa majanduse elavdamise kava raames

26

 

 

2009/1006/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 17. detsember 2009, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28

28

 

 

2009/1007/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 17. detsember 2009, paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtu kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 27

29

 

 

2009/1008/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 7. detsember 2009, millega lubatakse Läti Vabariigil pikendada meetme kohaldamist, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193

30

 

 

2009/1009/EL

 

*

Nõukogu otsus, 22. detsember 2009, millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär ajavahemikuks 26. juunist 2011 kuni 30. juunini 2015

31

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 3. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1193/2009 (millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1762/2003, (EÜ) nr 1775/2004, (EÜ) nr 1686/2005 ja (EÜ) nr 164/2007 ning millega määratakse kindlaks turustusaastatel 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 kehtivad toodangumaksud suhkrusektoris) parandus (ELT L 321, 8.12.2009)

32

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top