Help Print this page 

Document L:2009:341:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 341, 22. detsember 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.341.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 341

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
22. detsember 2009


Sisukord

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2009/965/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta) artikli 27 lõikes 4 osutatud võrdlusdokumendi kohta (teatavaks tehtud numbri K(2009) 8680 all)  (1)

1

 

 

2009/966/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2009, millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 689/2008 kohased ühenduse impordiotsused teatavate kemikaalide kohta ning muudetakse komisjoni otsuseid 2000/657/EÜ, 2001/852/EÜ, 2003/508/EÜ, 2004/382/EÜ ja 2005/416/EÜ

14

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top