Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:314:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 314, 01. detsember 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.314.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 314

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
1. detsember 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1158/2009, 30. november 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1159/2009, 30. november 2009, millega määratakse kindlaks alates 1. detsembrist 2009 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1160/2009, 30. november 2009, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1161/2009, 30. november 2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa seoses toiduahelat käsitleva teabega, mis tuleb esitada tapamaju käitavatele toidukäitlejatele (1)

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1162/2009, 30. november 2009, millega nähakse ette üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004, (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 rakendamiseks (1)

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1163/2009, 30. november 2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 417/2002 topeltpõhja ja -parraste või samaväärsete konstruktsiooninõuete kiirendatud järkjärgulise kasutuselevõtu kohta ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite puhul (1)

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1164/2009, 27. november 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee tõlgendusega IFRIC 18 (1)

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1165/2009, 27. november 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega IFRS 4 ja IFRS 7 (1)

21

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1166/2009, 30. november 2009, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 606/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 teatavad rakenduseeskirjad seoses viinamarjasaaduste kategooriate, veinivalmistustavade ja asjaomaste piirangutega

27

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1167/2009, 30. november 2009, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate tervisealaste väidete esitamist (1)

29

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1168/2009, 30. november 2009, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate väidete esitamist (1)

32

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1169/2009, 30. november 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 353/2008, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad selle kohta, kuidas taotleda tervisealaste väidete esitamise lubasid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 15 sätestatu kohaselt (1)

34

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1170/2009, 30. november 2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/46/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1925/2006 seoses loeteludega, milles on esitatud vitamiinid ja mineraaltoitained ja nende ühendid, mida võib lisada toidule, sealhulgas toidulisanditele (1)

36

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1171/2009, 30. november 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgendamise komitee tõlgendusega IFRIC 9 ja rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 39 (1)

43

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1172/2009, 30. november 2009, millega Taani, Kreeka, Iirimaa, Itaalia ja Luksemburgi vahel jaotatakse turustusaastaks 2009/2010 garanteeritud riiklike kogustena 5 000 tonni lühikest linakiudu ja kanepikiudu

47

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1173/2009, 30. november 2009, millega määratakse kõva nisu ja riisiga tegelevad sekkumiskeskused

48

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1174/2009, 30. november 2009, millega sätestatakse eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1798/2003 artiklite 34a ja 37 rakendamiseks nõukogu direktiivi 2008/9/EÜ kohase käibemaksu tagastamise puhul

50

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1175/2009, 30. november 2009, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [„Aglio Bianco Polesano” (KPN)]

60

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1176/2009, 30. november 2009, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus („Redykołka” (KPN))

62

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1177/2009, 30. november 2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega (1)

64

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/152/EÜ, 30. november 2009, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ seoses toimeaine karbendasiimi I lisasse kandmise kehtivuse lõppemise kuupäevaga (1)

66

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/153/EÜ, 30. november 2009, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisa seoses toimeaine hüdrolüüsitud valkude üldnimetuse ja puhtusega (1)

67

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/154/EÜ, 30. november 2009, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, arvates toimeainete hulka tsüflufenamiidi (1)

69

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/155/EÜ, 30. november 2009, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ seoses toimeaine metasakloori nõutava puhtusastmega (1)

72

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2009/857/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 13. detsember 2007, Euroopa Liidu lepingu artikli 9c lõike 4 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 205 lõike 2 rakendamise kohta ühelt poolt alates 1. novembrist 2014 kuni 31. märtsini 2017 ja teiselt poolt alates 1. aprillist 2017

73

 

 

Komisjon

 

 

2009/858/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 27. november 2009, millega kiidetakse heaks teatavad loomahaiguse ja zoonooside likvideerimise ning seire muudetud kavad 2009. aastaks ja muudetakse otsust 2008/897/EÜ seoses teatavatele liikmesriikidele kõnealuse otsusega ja otsusega 2009/560/EÜ heakskiidetud kavade puhul antava ühenduse rahalise toetuse ümberjaotamisega (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9193 all)

75

 

 

2009/859/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2009, toimeaine difenüülamiini nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9262 all)  (1)

79

 

 

2009/860/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2009, toimeaine triasoksiidi nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9271 all)  (1)

81

 

 

2009/861/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 alusel võetavate üleminekumeetmete kohta seoses nõuetele mittevastava toorpiima töötlemisega teatavates Bulgaaria piimatöötlemisettevõtetes (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9282 all)  (1)

83

 

 

2009/862/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2009, millega muudetakse otsust 2008/866/EÜ kohaldamisaja osas (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9326 all)  (1)

90

 

 

2009/863/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2009, milles käsitletakse 2010. aastaks antavat ühenduse rahalist toetust teatavatele toidu- ja söödakontrolli valdkonna ühenduse tugilaboritele (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9343 all)

91

 

 

2009/864/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2009, millega muudetakse otsust 2007/777/EÜ seoses teatavatest Lõuna-Aafrika piirkondadest ja Uruguayst pärit biltongliha impordiga ühendusse (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9362 all)  (1)

97

 

 

2009/865/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2009, millega lubatakse liikmesriikidel pikendada uute toimeainete metaflumisooni ja gamma-tsühalotriini jaoks antud ajutisi lubasid (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9366 all)  (1)

100

 

 

2009/866/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2009, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9399 all)  (1)

102

 

 

2009/867/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. november 2009, millega vabastatakse teatavad isikud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 Hiina Rahvavabariigist pärit jalgratastele kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu (mida on viimati säilitatud ja muudetud määrusega (EÜ) nr 1095/2005) laiendamisest teatavatele jalgratta varuosadele ning millega tühistatakse määrusega (EÜ) nr 88/97 teatavate isikute suhtes kehtestatud, Hiina Rahvavabariigist pärit teatavatele jalgratta varuosadele laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9406 all)

106

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top