EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:312:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 312, 27. november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.312.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 312

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
27. november 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1139/2009, 20. november 2009, millega tunnistatakse kehtetuks teatavad nõukogu vananenud õigusaktid

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1140/2009, 20. november 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus)

4

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1141/2009, 26. november 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1142/2009, 26. november 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee tõlgendusega IFRIC 17 (1)

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1143/2009, 26. november 2009, millega kiidetakse heaks olulised muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [„Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme” (KPN)]

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1144/2009, 26. november 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (1)

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1145/2009, 26. november 2009, millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel süvamere haide püük V, VI, VII, VIII ja IX püügipiirkonna ühenduse vetes ning vetes, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

38

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1146/2009, 26. november 2009, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

40

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1147/2009, 26. november 2009, millega määratakse kindlaks maisi imporditollimaksu vähendamise ülempiir määruses (EÜ) nr 676/2009 osutatud pakkumismenetluse raames

42

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1148/2009, 26. november 2009, määruses (EÜ) nr 677/2009 osutatud pakkumismenetluse raames maisi importimiseks esitatud pakkumiste kohta

43

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/145/EÜ, 26. november 2009, millega sätestatakse teatavad erandid traditsiooniliselt teatavates paikkondades ja piirkondades kasvatatud ja geneetilisest erosioonist ohustatud köögivilja rahvaselektsioonsortide ja -sortide ning selliste köögiviljasortide heakskiitmiseks, millel ei ole põllukultuuride tööstusliku tootmise puhul tegelikku väärtust, kuid mis on aretatud eritingimustes kasvamiseks, ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete turustamiseks (1)

44

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/146/EÜ, 26. november 2009, millega parandatakse nõukogu direktiivi 2008/125/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka alumiiniumfosfiid, kaltsiumfosfiid, magneesiumfosfiid, tsümoksaniil, dodemorf, 2,5-diklorobensüülhappe metüülester, metamitroon, sulkotrioon, tebukonasool ja triadimenool (1)

55

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2009/851/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 25. november 2009, millega kehtestatakse küsimustik, mille alusel liikmesriigid esitavad aruanded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ (mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid) rakendamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9105 all)  (1)

56

 

 

2009/852/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 26. november 2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 alusel võetavate üleminekumeetmete kohta seoses nõuetele mittevastava toorpiima töötlemisega teatavates Rumeenia piimatöötlemisettevõtetes ja selliste ettevõtete struktuurinõuetega (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9083 all)  (1)

59

 

 

2009/853/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 26. november 2009, millega lubatakse Prantsusmaal sõlmida Saint-Pierre’i ja Miqueloniga, Mayotte’iga, Uus-Kaledooniaga, Prantsuse Polüneesiaga ning Wallise ja Futunaga kokkulepe, mille kohaselt Prantsusmaa ja iga kõnealuse territooriumi vahelist rahaülekannet käsitatakse Prantsusmaa-sisese rahaülekandena vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1781/2006 (teatavaks tehtud numbri K(2009) 9254 all)

71

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühismeede 2009/854/ÜVJP 20. november 2009, millega muudetakse ühismeedet 2005/889/ÜVJP, millega asutatakse Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah)

73

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top