Help Print this page 

Document L:2009:273:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 273, 17. oktoober 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.273.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 273

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
17. oktoober 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 969/2009, 16. oktoober 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 970/2009, 16. oktoober 2009, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2009. aasta oktoobri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 1385/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvoodi raames

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 971/2009, 16. oktoober 2009, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2009. aasta oktoobri esimese seitsme päeva jooksul määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 972/2009, 16. oktoober 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 963/2009, millega määratakse kindlaks teraviljasektori impordimaksud alates 16. oktoobrist 2009

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 973/2009, 16. oktoober 2009, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

10

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/131/EÜ, 16. oktoober 2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta) VII lisa (1)

12

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Euroopa Parlament ja nõukogu

 

 

2009/762/EÜ

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 16. september 2009, Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26

14

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

 

OTSUSED

 

 

2009/763/EÜ

 

*

Ühenduse ja Šveitsi maismaatranspordi ühiskomitee otsus nr 1/2009, 16. juuni 2009, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kaupade ja reisijate raudtee- ja maanteeveo kokkuleppe 1. lisa

15

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Keskpanga 31. märtsi 2009. aasta määruse (EÜ) nr 290/2009 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 63/2002 (EKP/2001/18) rahaloomeasutustes kodumajapidamiste ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete hoiuste ja laenude suhtes kohaldatavate intressimäärade statistika kohta) parandused (ELT L 94, 8.4.2009)

19

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top