Help Print this page 

Document L:2009:257:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 257, 30. september 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.257.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 257

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
30. september 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 907/2009, 29. september 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 908/2009, 28. september 2009, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse railaste püük VIId püügipiirkonna EÜ vetes

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 909/2009, 28. september 2009, millega Belgia lipu all sõitvatel laevadel keelatakse railaste püük VIII ja IX püügipiirkonna EÜ vetes

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 910/2009, 29. september 2009, valmistise Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 uue kasutusviisi lubamise kohta hobuste söödalisandina (loa omanik Lallemand SAS) (1)

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 911/2009, 29. september 2009, valmistise Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M uue kasutusviisi lubamise kohta lõhelaste ja krevetiliste söödalisandina (loa omanik Lallemand SAS) (1)

10

 

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU ÜHISELT VASTU VÕETUD OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 912/2009/EÜ, 16. september 2009, ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadus- ja arendusprogrammis (1)

12

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2009/720/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 17. september 2009, millega nähakse ette Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) migratsiooni tähtpäev (teatavaks tehtud numbri K(2009) 6910 all)

26

 

 

2009/721/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 24. september 2009, mille kohaselt ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja (teatavaks tehtud numbri K(2009) 7044 all)

28

 

 

2009/722/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 29. september 2009, millega muudetakse otsust 2003/324/EÜ erandi osas liigisisese ringlussevõtu keelu kohaldamisest teatavate karusloomade toitmise puhul Lätis (teatavaks tehtud numbri K(2009) 5550 all)

38

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2009/723/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUSEC/1/2009, 25. september 2009, Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) juhi ametisse nimetamise kohta

40

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU VI JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Komisjoni otsus 2009/724/JSK, 17. september 2009, millega nähakse ette Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) migratsiooni lõppkuupäev

41

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top