EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:091:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 91, 03. aprill 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.091.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 91

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
3. aprill 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 269/2009, 2. aprill 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 270/2009, 2. aprill 2009, mis käsitleb 6-fütaasi lubamist broilerkanade söödalisandina (loaomanik DSM Nutritional Products Ltd, keda esindab DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (1)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 271/2009, 2. aprill 2009, mis käsitleb endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja endo-1,4-beeta-glükanaasi preparaadi lubamist võõrutatud põrsaste, broilerkanade, munakanade, nuumkalkunite ja nuumpartide söödalisandina (loaomanik BASF SE) (1)

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 272/2009, 2. aprill 2009, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008 lisas sätestatud tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 273/2009, 2. aprill 2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) rakendussätted, millega tehakse erand komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 teatavatest sätetest

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 274/2009, 2. aprill 2009, millega määratakse kindlaks kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi eksportimise koguseline piirang kuni 2009/2010. turustusaasta lõpuni

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 275/2009, 2. aprill 2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 872/2004, mis käsitleb täiendavaid piiranguid Libeeria suhtes

18

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/25/EÜ, 2. aprill 2009, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ seoses toimeaine püraklostrobiin kasutuse laiendamisega (1)

20

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2009/310/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 2. aprill 2009, millega kiidetakse heaks Küprose, Malta, Austria, Rumeenia ja Slovakkia taotlused angerjavarude majandamiskava koostamise kohustusest vabastamiseks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1100/2007 (teatavaks tehtud numbri K(2009) 2231 all)

23

 

 

2009/311/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 2. aprill 2009, millega lubatakse liikmesriikidel pikendada uute toimeainete topramesooni, sulfurüülfluoriidi ja kabatšoki kollamosaiikviiruse (Zucchini yellow mosaic virus) nõrgestatud tüve jaoks antud ajutisi lubasid (teatavaks tehtud numbri K(2009) 2348 all)  (1)

25

 

 

2009/312/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 2. aprill 2009, millega muudetakse otsust 2000/96/EÜ nakkushaiguste eriseirevõrgustike osas (teatavaks tehtud numbri K(2009) 2351 all)  (1)

27

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 16. veebruari 2009. aasta ühismeetme 2009/137/ÜVJP (millega pikendatakse Kosovosse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi) parandus (ELT L 46, 17.2.2009)

31

 

*

Nõukogu 22. septembri 1994. aasta direktiivi 94/45/EÜ (Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja nõustamiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides) parandus (EÜT L 254, 30.9.1994) (Eestikeelne eriväljaanne 2004, 05. Töötajate liikumisvabadus ja sotsiaalpoliitika, 2. köide, lk 236)

31

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top