EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:040:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 40, 11. veebruar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 40

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
11. veebruar 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 122/2009, 10. veebruar 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 123/2009, 10. veebruar 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1266/2007 seoses nõukogu direktiivis 2000/75/EÜ sätestatud tingimustega, mis käsitlevad loomade liikumist sama kitsendustega tsooni piires, ning tingimustega, mis käsitlevad loomade vabastamist väljaviimiskeelust (1)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 124/2009, 10. veebruar 2009, milles sätestatakse piirnormid koktsidiostaatikumide ja histomonostaatikumide esinemisele toidus, mis on tingitud nende ainete vältimatust ülekandest muusse kui selleks ettenähtud sööta (1)

7

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/7/EÜ, 10. veebruar 2009, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) I, II, IV ja V lisa

12

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/8/EÜ, 10. veebruar 2009, milles sätestatakse piirnormid koktsidiostaatikumide ja histomonostaatikumide esinemisele toidus, mis on tingitud nende ainete vältimatust ülekandest muusse kui selleks ette nähtud sööta (1)

19

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2009/109/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 9. veebruar 2009, ajutise katse korraldamise kohta, mille raames kehtestatakse teatavad piirangud nõukogu direktiivi 66/401/EMÜ alusel söödakultuuridena kasutamiseks ettenähtud seemnesegude turustamise suhtes, et teha kindlaks, kas teatavad liigid, mida ei ole loetletud nõukogu direktiivides 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/55/EÜ või 2002/57/EÜ, vastavad direktiivi 66/401/EMÜ artikli 2 lõike 1 punkti A lisamise tingimustele (teatavaks tehtud numbri K(2009) 724 all)  (1)

26

 

 

2009/110/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 10. veebruar 2009, ühenduse rahalise toetuse kohta seoses Saksamaal 2008. aastal Newcastle’i haiguse vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri K(2009) 712 all)

31

 

 

2009/111/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 10. veebruar 2009, standardi EN 3–8:2006 „Kantavad tulekustutid. Osa 8: Standardile EN 3–7 lisanduvad täiendavad konstruktsiooninõuded; kustutite surve- ja mehhaaniliste katsete taluvus maksimaalsel lubatud rõhul kuni 30 baari või alla selle” viite avaldamise kohta vastavalt surveseadmeid käsitlevale direktiivile 97/23/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2009) 739 all)  (1)

33

 

 

SOOVITUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2009/112/EÜ

 

*

Nõukogu soovitus, 10. veebruar 2009, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (seitsmes EAF) meetmete rakendamisega 2007. eelarveaastal

35

 

 

2009/113/EÜ

 

*

Nõukogu soovitus, 10. veebruar 2009, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (kaheksas EAF) meetmete rakendamisega 2007. eelarveaastal

36

 

 

2009/114/EÜ

 

*

Nõukogu soovitus, 10. veebruar 2009, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (üheksas EAF) meetmete rakendamisega 2007. eelarveaastal

37

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

 

Komisjon

 

 

2009/115/EÜ

 

*

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud õhutranspordilepingu alusel loodud ühenduse/Šveitsi õhutranspordi ühiskomitee otsus nr 1/2008, 16. detsember 2008, millega asendatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise õhutranspordilepingu lisa

38

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2009/116/ÜVJP, 10. veebruar 2009, millega pikendatakse ja muudetakse ühist seisukohta 2004/133/ÜVJP endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ekstremistide vastu suunatud piiravate meetmete kohta

56

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 17. detsembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 3/2008 (põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides) parandus (ELT L 3, 5.1.2008)

58

 

 

 

*

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top