Help Print this page 

Document L:2009:008:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 8, 13. jaanuar 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 8

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
13. jaanuar 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 17/2009, 12. jaanuar 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/101/EÜ, 19. november 2008, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (1)

3

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2009/14/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 17. detsember 2008, millega muudetakse otsust 2006/636/EÜ, millega määratakse kindlaks ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 maaelu arenguks antava ühenduse toetuse summa jaotus aastate kaupa iga liikmesriigi kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8370 all)

22

 

 

2009/15/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 19. detsember 2008, millega lükatakse tagasi registreerimistaotlus nõukogu määrusega (EÜ) nr 510/2006 ettenähtud kaitstud päritolunimetuse ja kaitstud geograafilise tähise registrisse kandmiseks (Džiugas) (KGT) (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8423 all)

24

 

 

2009/16/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 19. detsember 2008, millega lükatakse tagasi taotlus nõukogu määrusega (EÜ) nr 510/2006 ettenähtud kaitstud päritolunimetuse ja kaitstud geograafilise tähise registrisse kandmiseks („Germantas”) (KGT) (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8430 all)

25

 

 

2009/17/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 19. detsember 2008, millega luuakse töötajate lähetamise eksperdikomitee

26

 

 

2009/18/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2008, imikute käimistooli käsitleva standardi EN 1273:2005 vastavuse kohta direktiivi 2001/95/EÜ üldistele ohutusnõuetele ja standardi viitenumbri avaldamise kohta Euroopa Liidu Teatajas (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8616 all)  (1)

29

 

 

2009/19/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 9. jaanuar 2009, millega muudetakse otsust 2008/655/EÜ teatavate liikmesriikide lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavade heaks kiitmise osas ning 2007. ja 2008. aasta eest antava ühenduse rahalise toetuse suuruse kindlaks määramise osas (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8966 all)

31

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 16. juuni 2008. aasta määruse (EÜ) nr 543/2008 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (teatavate kodulinnuliha turustusnormide kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) parandus (ELT L 157, 17.6.2008)

33

 

 

 

*

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top