Help Print this page 

Document L:2008:285:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 285, 29. oktoober 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 285

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
29. oktoober 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1061/2008, 28. oktoober 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1062/2008, 28. oktoober 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 453/2008 (ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta) sesoonse korrigeerimise menetluste ja kvaliteediaruannete osas (1)

3

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/100/EÜ, 28. oktoober 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 90/496/EMÜ (toidu toitumisalase teabega märgistamise kohta) soovituslike päevaste koguste, energiasisalduse arvutamise koefitsientide ja mõistete osas (1)

9

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Euroopa Parlament ja nõukogu

 

 

2008/818/EÜ

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 22. oktoober 2008, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist, kohaldades eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 28

13

 

 

Komisjon

 

 

2008/819/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 20. oktoober 2008, butraliini nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 6066 all)  (1)

15

 

 

2008/820/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 27. oktoober 2008, mis käsitleb ajutist erandit nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglitest, et võtta arvesse Svaasimaa eriolukorda seoses kedratud põhimiklõngaga (teatavaks tehtud numbri K(2008) 6133 all)

17

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2008/821/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUPOL AFGHANISTAN/1/2008, 3. oktoober 2008, Afganistanis läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL AFGHANISTAN) juhi ametisse nimetamise kohta

20

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2008/822/ÜVJP, 27. oktoober 2008, mis käsitleb teatavate palestiinlaste ajutist vastuvõtmist Euroopa Liidu liikmesriikides

21

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 7. augusti 2008. aasta ühise seisukoha 2008/652/ÜVJP (millega muudetakse ühist seisukohta 2007/140/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandus (ELT L 213, 8.8.2008)

22

 

 

 

*

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top