Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:249:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 249, 18. september 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 249

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
18. september 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 902/2008, 17. september 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 903/2008, 17. september 2008, teatavatele sealihatoodetele eksporditoetuse andmise eritingimuste kohta (kodifitseeritud versioon)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 904/2008, 17. september 2008, millega kehtestatakse analüüsimeetodid ja muud tehnilised sätted, mis on vajalikud asutamislepingu I lisas loetlemata kaupade ekspordiprotseduuri rakendamiseks (kodifitseeritud versioon)

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 905/2008, 17. september 2008, vähimarenenud riikidest pärineva rafineerimiseks ette nähtud toor-roosuhkru impordilitsentside väljaandmise kohta

12

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2008/737/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 15. september 2008, mille kohaselt lubatakse Itaalia Vabariigil kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 285

13

 

 

Komisjon

 

 

2008/738/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 4. juuni 2008, riikliku abikava kohta, mida Prantsusmaa kavatseb rakendada kalandus- ja vesiviljelussektori toodete töötlemise ja turustamise toetamiseks (Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires – FISIAA) (teatavaks tehtud numbri K(2008) 2257 all)  (1)

15

 

 

2008/739/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 11. september 2008, mis käsitleb ühenduse rahalist toetust Maailma Loomatervishoiu Organisatsioonile (OIE) meetmete võtmiseks loomahaigustest teavitamise valdkonnas

19

 

 

2008/740/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 12. september 2008, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks toimik, mis on esitatud üksikasjalikuks läbivaatuseks seoses spinetoraami võimaliku kandmisega nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2008) 4965 all)  (1)

21

 

 

IV   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

 

EFTA järelevalveamet

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 127/07/COL, 18. aprill 2007, uurimis- ja arendustegevuse riigiabi kohta, mida Norra teadusnõukogu andis tarkvara Turborouter arendamiseks (Norra)

23

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 155/07/COL, 3. mai 2007, riigiabi kohta, mida anti seoses Norra käibemaksu hüvitise seaduse artikliga 3 (Norra)

35

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 3. juuli 2008. aasta otsuse 2008/649/EÜ (millega kiidetakse heaks kohustus, mille võtmiseks on tehtud ettepanek seoses dumpinguvastase menetlusega Venemaalt pärit uurea ja ammooniumnitraadi lahuste impordi suhtes) parandus (ELT L 213, 8.8.2008)

47

 

 

 

*

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top