EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:220:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 220, 15. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 220

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
15. august 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 812/2008, 11. august 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 954/2006, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks muu hulgas Venemaalt pärineva teatavate rauast või terasest õmblusteta torude impordi suhtes

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 813/2008, 11. august 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 74/2004 Indiast pärit puuvillase voodipesu impordile lõpliku tasakaalustava tollimaksu kehtestamise kohta

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 814/2008, 14. august 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 815/2008, 14. august 2008, erandi kohta määrusest (EMÜ) nr 2454/93 seoses üldiste tariifsete soodustuste kava raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratlusega, et võtta arvesse Cabo Verde eriolukorda teatavate kalandustoodete ühendusse eksportimisel

11

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 816/2008, 14. august 2008, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1109/2007 2007/2008. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 817/2008, 14. august 2008, millega määratakse kindlaks alates 16. augustist 2008 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud

16

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2008/670/JSK

 

*

Nõukogu otsus, 24. juuli 2008, millega muudetakse nõukogu otsust 2000/265/EÜ finantsmääruse kehtestamise kohta, mis reguleerib eelarveküsimusi seoses nõukogu asepeasekretäri hallatavate, tema nimel teatavate liikmesriikide eest sõlmitud lepingutega, mis käsitlevad Schengeni keskkonna sideinfrastruktuuri „Sisnet” paigaldamist ja toimimist

19

 

 

Komisjon

 

 

2008/671/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 5. august 2008, raadiospektri sagedusala 5 875–5 905 MHz ühtlustatud kasutamise kohta intelligentsetes transpordisüsteemides ohutusega seotud rakenduste jaoks (teatavaks tehtud numbri K(2008) 4145 all)  (1)

24

 

 

2008/672/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 11. august 2008, millega muudetakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti VI lisa liidet seoses teatavate Bulgaaria piimatöötlemisettevõtetega (teatavaks tehtud numbri K(2008) 4269 all)  (1)

27

 

 

2008/673/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 13. august 2008, millega muudetakse otsust 2005/928/EÜ sagedusala 169,4–169,8125 MHz kasutamise ühtlustamise kohta ühenduses (teatavaks tehtud numbri K(2008) 4311 all)  (1)

29

 

 

2008/674/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 13. august 2008, millega muudetakse otsust 2007/683/EÜ, millega kiidetakse heaks metssigadel esineva sigade klassikalise katku likvideerimise kava Ungari teatavates piirkondades (teatavaks tehtud numbri K(2008) 4321 all)

30

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU VI JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu raamotsus 2008/675/ÜVJP, 24. juuli 2008, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmist uutes kriminaalmenetlustes

32

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 29. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 479/2008 (mis käsitleb veinituru ühist korraldust ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1493/1999, (EÜ) nr 1782/2003, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 3/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2392/86 ja (EÜ) nr 1493/1999) parandus (ELT L 148, 6.6.2008)

35

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top