Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:201:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 201, 30. juuli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 201

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
30. juuli 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 733/2008, 15. juuli 2008, kolmandatest riikidest pärinevate põllumajandustoodete imporditingimuste kohta pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid (kodifitseeritud versioon)

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 734/2008, 15. juuli 2008, milles käsitletakse ohualdiste avamere ökosüsteemide kaitset põhjapüügivahendite kahjuliku mõju eest

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 735/2008, 29. juuli 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 736/2008, 22. juuli 2008, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse kalandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 737/2008, 28. juuli 2008, millega määratakse ühenduse koorikloomade haiguste, marutaudi ja veiste tuberkuloosi referentlaborid, sätestatakse marutaudi ja veiste tuberkuloosi ühenduse referentlaborite täiendav vastutus ja ülesanded ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa

29

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 738/2008, 28. juuli 2008, millega kaheteistkümnendat korda muudetakse määrust (EÜ) nr 1763/2004, millega kehtestatakse teatud eripiirangud, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist

33

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 739/2008, 28. juuli 2008, millega kõikide liikmesriikide, välja arvatud Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa ja Ühendkuningriik, lipu all sõitvatel laevadel keelatakse besuugopüük ICES VI, VII ja VIII püügipiirkonnas (ühenduse veed ning veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla)

34

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 740/2008, 29. juuli 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007 seoses menetlustega, mida tuleb järgida jäätmete väljaveol teatavatesse riikidesse (1)

36

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 741/2008, 29. juuli 2008, impordilitsentside väljaandmise kohta määrusega (EÜ) nr 996/97 avatud veiste külmutatud vahelihase kõõluselise osa tariifikvoodi raames esitatud taotluste alusel ajavahemikuks 1. juulist 2008 kuni 30. juunini 2009

45

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/81/EÜ, 29. juuli 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine difenaakum selle I lisasse (1)

46

 

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU ÜHISELT VASTU VÕETUD OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 742/2008/EÜ, 9. juuli 2008, ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud teadus- ja arendustegevuse programmis, mille eesmärk on eakate inimeste elukvaliteedi parandamine uute info- ja sidetehnoloogia vahendite abil (1)

49

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 743/2008/EÜ, 9. juuli 2008, ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud teadus- ja arendustegevuse programmis, mille eesmärk on teadus- ja arendustegevuses osalevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamine (1)

58

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2008/624/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 8. juuli 2008, Regioonide Komitee nelja Prantsusmaa liikme ja nelja Prantsusmaa asendusliikme ametisse nimetamise kohta

68

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskiri nr 30 – ühtsed sätted mootorsõidukite ja nende haagiste õhkrehvide tüübikinnituste kohta

70

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top