Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:194:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 194, 23. juuli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 194

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
23. juuli 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 691/2008, 22. juuli 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/602/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 17. juuni 2008, millega määratakse väljatöötamisetapiks kindlaks VISi riikide liideste ning keskinfosüsteemi ja riikide liideste vahelise sideinfrastruktuuri füüsiline ülesehitus ning neile esitatavad nõuded (teatavaks tehtud numbri K(2008) 2693 all)

3

 

 

2008/603/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 17. juuli 2008, mis käsitleb ajutist erandit nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglitest, et võtta arvesse Mauritiuse eriolukorda seoses tuunikalapreservide ja tuunikalafileega (teatavaks tehtud numbri K(2008) 3568 all)

9

 

 

2008/604/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. juuli 2008, inimkaubanduse eksperdirühma liikmete määramise kohta

12

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskiri nr 34 – sõidukite tüübikinnituse ühtsed sätted seoses tuleohutusega

14

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu otsus 2008/605/ÜVJP, 22. juuli 2008, ühise seisukoha 2004/161/ÜVJP (millega pikendatakse Zimbabwe vastu suunatud piiravaid meetmeid) rakendamise kohta

34

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 8. juuli 2008. aasta otsuse (mille kohaselt ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) raames) parandus (ELT L 186, 15.7.2008)

37

 

*

Teave Euroopa Ühenduse ja Kiribati Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu jõustumiskuupäeva kohta, parandus (ELT L 165, 26.6.2008)

42

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top