EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:163:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 163, 24. juuni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 163

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
24. juuni 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 587/2008, 16. juuni 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 866/2004 ühinemisakti protokolli 10 artiklis 2 sätestatud korra kohta seoses eeskirjadega, mida kohaldatakse Küproses eraldusjoont ületavate kaupade, teenuste ja isikute suhtes

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 588/2008, 23. juuni 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 589/2008, 23. juuni 2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 590/2008, 23. juuni 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris ning sätestatakse erandid sellest määrusest

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 591/2008, 23. juuni 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 712/2007, millega kuulutatakse välja alalised pakkumismenetlused liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse turul

28

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2008/475/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 23. juuni 2008, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 423/2007 (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) artikli 7 lõiget 2

29

 

 

Komisjon

 

 

2008/476/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. juuni 2008, millega muudetakse otsust 2008/185/EÜ, et lisada Prantsusmaa Côtes-d'Armori, Finistère'i, Ille-et-Vilaine'i, Morbihani ja Nord'i departemangud Aujeszky haigusest vabade piirkondade loetellu (teatavaks tehtud numbri K(2008) 2387 all)  (1)

34

 

 

2008/477/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 13. juuni 2008, sagedusala 2 500–2 690 MHz ühtlustamise kohta maapealsete süsteemide jaoks, millega on võimalik ühenduses pakkuda elektroonilisi sideteenuseid (teatavaks tehtud numbri K(2008) 2625 all)  (1)

37

 

 

2008/478/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 17. juuni 2008, millega muudetakse otsust 1999/217/EÜ toiduainetes või nende pinnal kasutatavate lõhna- ja maitseainete registri osas (teatavaks tehtud numbri K(2008) 2336 all)  (1)

42

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2008/479/ÜVJP, 23. juuni 2008, millega muudetakse ühist seisukohta 2007/140/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

43

 

*

Nõukogu ühismeede 2008/480/ÜVJP, 23. juuni 2008, millega muudetakse ühismeedet 2005/190/ÜVJP Euroopa Liidu integreeritud õigusriigimissiooni EUJUST LEX kohta Iraagis ja pikendatakse selle kehtivust

50

 

*

Nõukogu ühismeede 2008/481/ÜVJP, 23. juuni 2008, millega muudetakse ühismeedet 2008/131/ÜVJP, millega pikendatakse Afganistani nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

51

 

*

Nõukogu otsus 2008/482/ÜVJP, 23. juuni 2008, millega muudetakse otsust 2008/134/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel

52

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 19. märtsi 2008. aasta otsuse (millega muudetakse otsust 2001/618/EÜ, et lisada Prantsusmaa Côtes-d’Armori, Finistère’i, Ille-et-Vilaine’i, Morbihani ja Nord’i departemangud Aujeszky haigusest vabade piirkondade loetellu) parandus (ELT L 85, 27.3.2008)

53

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top