EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:162:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 162, 21. juuni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 162

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
21. juuni 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 583/2008, 20. juuni 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 584/2008, 20. juuni 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses ühenduse eesmärgiga vähendada Salmonella enteritidis’e ja Salmonella typhimurium’i esinemissagedust kalkunitel (1)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 585/2008, 19. juuni 2008, millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursapüük Kattegati vetes

9

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/54/EÜ, 17. juuni 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/50/EÜ ohtlike kaupade autoveo kontrollimise ühtse korra kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

11

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, 20. juuni 2008, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (1)

13

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/63/EÜ, 20. juuni 2008, konkurentsi kohta telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete turgudel (kodifitseeritud versioon)  (1)

20

 

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU ÜHISELT VASTU VÕETUD OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 586/2008/EÜ, 17. juuni 2008, millega muudetakse otsust nr 896/2006/EÜ, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel liikmesriigid tunnustavad ühepoolselt teatavaid Šveitsi ja Liechtensteini välja antud elamislubasid oma territooriumilt läbisõiduks

27

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Euroopa Parlament ja nõukogu

 

 

2008/469/EÜ

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 5. juuni 2008, ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 26

30

 

 

Komisjon

 

 

2008/470/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 7. mai 2008, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L. liin T25) kasutamise ja müügi ajutist keelustamist Austrias vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1715 all)  (1)

31

 

 

SOOVITUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/471/EÜ

 

*

Komisjoni soovitus, 30. mai 2008, ohu vähendamise meetmete kohta järgmiste ainete puhul: trikloroetüleen, benseen ja 2-metoksü-2-metüülbutaan (TAME) (teatavaks tehtud numbri K(2008) 2271 all)  (1)

34

 

 

2008/472/EÜ

 

*

Komisjoni soovitus, 30. mai 2008, ohu vähendamise meetmete kohta järgmiste ainete puhul: 2,3-epoksüpropüültrimetüülammooniumkloriid (EPTAC), (3-kloro-2-hüdroksüpropüül)trimetüülammooniumkloriid (CHPTAC) ja heksaklorotsüklopentadieen (teatavaks tehtud numbri K(2008) 2316 all)  (1)

37

 

 

2008/473/EÜ

 

*

Komisjoni soovitus, 5. juuni 2008, kutseliste audiitorite ja audiitorühingute tsiviilvastutuse piiramise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 2274 all)  (1)

39

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top