EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:120:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 120, 07. mai 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 120

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
7. mai 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 401/2008, 6. mai 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 402/2008, 6. mai 2008, rukki Türgist importimise korra kohta (kodifitseeritud versioon)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 403/2008, 6. mai 2008, millega määratakse esialgselt kindlaks kohustuslikud impordiks mõeldud roosuhkru tarnekogused AKV protokolli ja Indiaga sõlmitud kokkuleppe alusel tarneperioodiks 2008/2009

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 404/2008, 6. mai 2008, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise kohta II lisa seoses spinosaadi, kaaliumvesinikkarbonaadi ja vaskoktanaadi lubamise ja etüleeni kasutamisega

8

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/357/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 23. aprill 2008, laste ohutust tagavate konkreetsete nõuete kohta, millele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt peavad vastama Euroopa tulemasinate standardid (1)

11

 

 

2008/358/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 25. aprill 2008, millega muudetakse otsust 2005/380/EÜ, millega luuakse ettevõtete üldjuhtimise ja äriühinguõiguse valitsusväline ekspertrühm

14

 

 

2008/359/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 28. aprill 2008, millega moodustatakse põllumajandus- ja toiduainetööstuse konkurentsivõimega tegelev kõrgetasemeline töörühm

15

 

 

2008/360/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. aprill 2008, millega määratakse kindlaks ühenduse rahaline toetus kulutustele, mis on tehtud seoses erakorraliste linnugripivastaste meetmetega Madalmaades 2003. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1668 all)

17

 

 

2008/361/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. mai 2008, ühenduse rahalise toetuse kohta veterinaarprotseduuride arvutistamise, loomahaigusest teatamise süsteemi, teavitamismeetmete ning uuringute ja hindamiste jaoks 2008. aastal

18

 

 

SOOVITUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/362/EÜ

 

*

Komisjoni soovitus, 6. mai 2008, avaliku huvi üksusi auditeerivate vannutatud audiitorite ja audiitorühingute töö välise kvaliteeditagamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1721 all)

20

 

 

Parandused

 

*

Parandusprotokoll lepingu kohta Belgia Kuningriigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahel Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga (ELT L 236, 23.9.2003) (Eestikeelne eriväljaanne, 23.9.2003)

25

 

*

Komisjoni 28. augusti 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1518/2003 (millega kehtestatakse ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad sealihasektoris) parandus (ELT eriväljaanne 2004, 03. Põllumajandus, 39. köide, lk 544)

27

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top