EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:111:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 111, 23. aprill 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 111

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
23. aprill 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 356/2008, 22. aprill 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 357/2008, 22. aprill 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) V lisa (1)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 358/2008, 22. aprill 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 622/2003, millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks (1)

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 359/2008, 18. aprill 2008, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 360/2008, 18. aprill 2008, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

9

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/324/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 25. märts 2008, raskete kuritegude uurimiseks, avastamiseks ja kohtus menetlemiseks säilitatavate elektrooniliste andmete platvormi eksperdirühma moodustamise kohta

11

 

 

Parandused

 

*

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve parandus (ELT L 2, 4.1.2008)

15

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top