Help Print this page 

Document L:2008:104:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 104, 14. aprill 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 104

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
14. aprill 2008


Sisukord

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/284/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. märts 2008, milles käsitletakse üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi energiavarustuse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust (teatavaks tehtud numbri K(2008) 807 all)  (1)

1

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 1. veebruari 2008. aasta otsuse (mis käsitleb nõukogu direktiivi 96/48/EÜ artikli 6 lõikes 1 osutatud üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi käitamise allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni 30. mai 2002. aasta otsus 2002/734/EÜ) parandus (ELT L 84, 26.3.2008)

80

 

*

Komisjoni 21. veebruari 2008. aasta otsuse (mis käsitleb üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi veeremi allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust) parandus (ELT L 84, 26.3.2008)

80

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top