Help Print this page 

Document L:2008:084:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 84, 26. märts 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 84

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
26. märts 2008


Sisukord

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/231/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 1. veebruar 2008, mis käsitleb nõukogu direktiivi 96/48/EÜ artikli 6 lõikes 1 osutatud üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi käitamise allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni 30. mai 2002. aasta otsus 2002/734/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2008) 356 all)  (1)

1

 

 

2008/232/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 21. veebruar 2008, mis käsitleb üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi veeremi allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust (teatavaks tehtud numbri K(2008) 648 all)  (1)

132

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Keskpanga 1. augusti 2007. aasta suunise (rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta (uuestisõnastamine)) parandus (EKP/2007/9) (ELT L 341, 27.12.2007)

393

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top