Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:081:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 81, 20. märts 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 81

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
20. märts 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2008, 17. märts 2008, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit kompressorite impordi suhtes

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 262/2008, 19. märts 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

21

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 263/2008, 19. märts 2008, millega otsustatakse mitte maksta või eksporditoetust määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames

23

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 264/2008, 19. märts 2008, millega kehtestatakse kodulinnuliha eksporditoetused

24

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 265/2008, 19. märts 2008, millega kehtestatakse munade eksporditoetused

26

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 266/2008, 19. märts 2008, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 267/2008, 19. märts 2008, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 268/2008, 19. märts 2008, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

32

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 269/2008, 19. märts 2008, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse sinise molva püük ICES VI ja VII püügipiirkonnas (ühenduse veed ning veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla)

35

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 270/2008, 19. märts 2008, veinisektori toodete ekspordilitsentside väljaandmise kohta

37

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/24/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (1)

38

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/25/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ (milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet) seoses komisjoni rakendusvolitustega

40

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/26/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

42

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/27/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta) seoses komisjoni rakendusvolitustega

45

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/28/EÜ, 11. märts 2008, millega komisjoni rakendusvolituste osas muudetakse direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, ja samuti nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ

48

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/29/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

51

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/30/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit, seoses komisjoni rakendusvolitustega (1)

53

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/31/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, seoses komisjoni rakendusvolitustega

57

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/32/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, seoses komisjoni rakendusvolitustega

60

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/33/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

62

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/34/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

65

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/35/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes seoses komisjoni rakendusvolitustega

67

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/36/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/49/EMÜ (otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta) seoses komisjoni rakendusvolitustega

69

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/37/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust, seoses komisjoni rakendusvolitustega (1)

71

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/260/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. märts 2008, millega vabastatakse teatavad isikud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 Hiina Rahvavabariigist pärit jalgratastele kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu (mida on viimati säilitatud ja muudetud määrusega (EÜ) nr 1095/2005) laiendamisest teatavatele jalgratta varuosadele ning millega tühistatakse määrusega (EÜ) nr 88/97 teatavate isikute suhtes kehtestatud, Hiina Rahvavabariigist pärit teatavatele jalgratta varuosadele laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1044 all)

73

 

 

IV   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

 

EFTA järelevalveamet

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 388/06/COL, 13. detsember 2006, millega kuuekümne esimest korda muudetakse riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju

81

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top