Help Print this page 

Document L:2008:077:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 77, 19. märts 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 77

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
19. märts 2008


Sisukord

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/217/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 20. detsember 2007, üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi infrastruktuuri allsüsteemi koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6440 all)  (1)

1

 

 

2008/218/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 25. jaanuar 2008, millega võetakse vastavalt nõukogu direktiivile 92/43/EMÜ vastu Alpide biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade esimene ajakohastatud loetelu (teatavaks tehtud numbri K(2008) 271 all)

106

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top