Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:076:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 76, 19. märts 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 76

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
19. märts 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 247/2008, 17. märts 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus)

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 248/2008, 17. märts 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007 piimatootmiskvootide osas

6

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 249/2008, 17. märts 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1425/2006, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist ja Taist pärinevate kilekottide impordi suhtes

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 250/2008, 18. märts 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

13

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 251/2008, 18. märts 2008, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2008. aasta märtsi seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 252/2008, 18. märts 2008, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2008. aasta märtsi seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 539/2007 alusel avatud tariifikvootide raames munasektoris ja ovoalbumiini puhul

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 253/2008, 18. märts 2008, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2008. aasta märtsi seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 1385/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

19

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 254/2008, 18. märts 2008, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2008. aasta märtsi seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 1384/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

21

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 255/2008, 18. märts 2008, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2008. aasta märtsi seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 1383/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

23

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 256/2008, 18. märts 2008, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2008. aasta märti seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 1399/2007 alusel avatud Šveitsist pärit teatavate lihatoodete tariifikvootide raames

24

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 257/2008, 18. märts 2008, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2008. aasta märtsi seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 1382/2007 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames

25

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 258/2008, 18. märts 2008, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1109/2007 2007/2008. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

26

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 259/2008, 18. märts 2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) vahenditest toetuse saajaid hõlmava teabe avaldamisega

28

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 260/2008, 18. märts 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 396/2005 kehtestades selle VII lisa, milles on loetletud toimeaine/toote kombinatsioonid, mille suhtes kohaldatakse erandit saagikoristusjärgse fumigandiga töötlemise korral (1)

31

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/10/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

33

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/11/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (EMPs kohaldatav tekst) (1)

37

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/12/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, seoses komisjoni rakendusvolitustega

39

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/13/EÜ, 11. märts 2008, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/539/EMÜ veterinaarmeditsiinis kasutatavaid elektromeditsiiniseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (1)

41

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/18/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

42

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/19/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2002/83/EÜ elukindlustuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

44

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/20/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (1)

46

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/21/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/675/EMÜ Euroopa kindlustuse ja kutsealase pensionikindlustuse komitee loomise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

48

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/22/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, seoses komisjoni rakendusvolitustega

50

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/23/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

54

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/233/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 17. märts 2008, millega muudetakse otsust 2004/558/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ, mis käsitleb veiste infektsioosse rinotrahheiidiga seotud täiendavaid tagatisi ühendusesiseseks kaubanduseks veistega ja teatavate liikmesriikide esitatud tõrjeprogrammide heakskiitmist (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1004 all)  (1)

56

 

 

2008/234/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. märts 2008, millega muudetakse otsust 2003/467/EÜ seoses teatavate Poola piirkondade ametlikult veiste ensootilisest leukoosist vabaks kuulutamisega (teatavaks tehtud numbri K(2008) 974 all)  (1)

58

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top