Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:050:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 50, 23. veebruar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 50

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
23. veebruar 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 162/2008, 22. veebruar 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 163/2008, 22. veebruar 2008, lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaadi (Lantharenol) lubamise kohta söödalisandina (1)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 164/2008, 22. veebruar 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1444/2006 söödalisandi Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) miinimumsisalduse osas (1)

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 165/2008, 22. veebruar 2008, 3-fütaasi (Natuphos) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina (1)

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 166/2008, 22. veebruar 2008, Bacillus cereus var. toyoi preparaadi (Toyocerin) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina (1)

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 167/2008, 22. veebruar 2008, milles käsitletakse kümneaastase tähtajaga uut luba koktsidiostaatikumi kasutamiseks söödalisandina (1)

14

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni Direktiiv 2008/17/EÜ, 19. veebruar 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ teatavaid lisasid atsefaadi, atseetamipriidi, atsibensolaar-S-metüüli, aldriini, benalaksüüli, benomüüli, karbentasiimi, kloromekvaadi, klorotaloniili, kloropürifossi, klofentesiini, tsüflutriini, tsüpermetriini, tsüromasiini, dieldriini, dimetoaadi, ditiokarbamaatide, esfenvaleraadi, famoksadooni, fenheksamiidi, fenitrotiooni, fenvaleraadi, glüfosaadi, indoksakarbi, lambda-tsühalotriini, mepanipüriimi, metalaksüül-M-i, metidatiooni, metoksüfenosiidi, pümetrosiini, püraklostrobiini, pürimetaniili, spiroksamiini, tiaklopriidi, metüültiofanaadi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormide osas (1)

17

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/155/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 14. veebruar 2008, millega kehtestatakse nimekiri kolmandate riikide embrüokogumis- ja -tootmisrühmadest, mis on saanud heakskiidu veiseembrüote importimiseks ühendusse (teatavaks tehtud numbri K(2008) 517 all)  (1)

51

 

 

2008/156/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. veebruar 2008, millega muudetakse otsust 2006/766/EÜ seoses loeteluga kolmandatest riikidest ja territooriumidest, kust on lubatud importida mis tahes kujul inimtoiduks ette nähtud kalatooteid (teatavaks tehtud numbri K(2008) 555 all)  (1)

65

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top