Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:344:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 344, 28. detsember 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 344

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
28. detsember 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1577/2007, 27. detsember 2007, milles sätestatakse Horvaatiast, Bosnia ja Hertsegoviinast, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist, Montenegrost, Serbiast, ja Kosovost pärit baby-beef-toodete tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad 2008. aastal

1

 

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU ÜHISELT VASTU VÕETUD OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1578/2007/EÜ, 11. detsember 2007, ühenduse statistikaprogrammi kohta ajavahemikuks 2008–2012 (1)

15

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/872/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. detsember 2007, Malus Mill. paljundus- ja istutusmaterjaliga ühenduses 2004. aastal alustatud võrdluskatsete jätkamise kohta 2008. aastal vastavalt nõukogu direktiivile 92/34/EMÜ

44

 

 

2007/873/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. detsember 2007, millega kiidetakse heaks Bulgaaria esitatud riiklik programm salmonella kontrolliks liigi Gallus gallus aretuskarjades (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6353 all)

45

 

 

2007/874/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. detsember 2007, millega kiidetakse heaks Rumeenia esitatud riiklik programm salmonella kontrolliks liigi Gallus gallus aretuskarjades (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6354 all)

46

 

 

2007/875/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. detsember 2007, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 2119/98/EÜ ja komisjoni otsust 2000/96/EÜ nendes otsustes loetletud nakkushaiguste osas (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6355 all)  (1)

48

 

 

2007/876/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 19. detsember 2007, millega muudetakse otsust 2007/25/EÜ, et pikendada selle kohaldamisaega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6395 all)  (1)

50

 

 

2007/877/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 19. detsember 2007, taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide vastu võitlemisel Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Madalmaade ja Soome tehtud kulutuste katmiseks 2007. aastaks ettenähtud ühenduse rahalise toetuse kohta (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6405 all)

51

 

 

2007/878/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 21. detsember 2007, millega muudetakse otsust 2006/415/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga Saksamaal, Poolas ja Ühendkuningriigis (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6802 all)  (1)

54

 

 

SOOVITUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/879/EÜ

 

*

Komisjoni soovitus, 17. detsember 2007, elektroonilise side sektori asjaomaste toote- ja teenuseturgude kohta, mis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/21/EÜ (elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta) on tundlikud eelneva reguleerimise suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5406 all)  (1)

65

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu määruse (EÜ) nr 754/2007, 28. juuni 2007, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1941/2006, (EÜ) nr 2015/2006 ja (EÜ) nr 41/2007 teatavate kalavarude püügivõimaluste ning -tingimuste osas parandus (ELT L 172, 30.6.2007)

70

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top