EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:337:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 337, 21. detsember 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 337

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
21. detsember 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU ÜHISELT VASTU VÕETUD OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1530/2007/EÜ, 24. oktoober 2007, Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1531/2007, 10. detsember 2007, teatavate terasetoodetega kauplemise kohta Euroopa Ühenduse ja Kasahstani Vabariigi vahel

2

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1532/2007, 17. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3491/90 Bangladeshist pärineva riisi impordi kohta

19

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1533/2007, 17. detsember 2007, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2015/2006 ja (EÜ) nr 41/2007 teatavate kalavarude püügivõimaluste ning tingimuste osas

21

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1534/2007, 20. detsember 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

33

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1535/2007, 20. detsember 2007, milles käsitletakse EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandustoodete tootmise sektoris

35

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1536/2007, 20. detsember 2007, millega algatatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1659/2005 (millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärinevate magneesiumoksiidtelliste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks) läbivaatamine seoses uue eksportijaga, tunnistatakse kehtetuks ühe Hiina Rahvavabariigi eksportija impordi tollimaks ja kehtestatakse nimetatud impordi suhtes registreerimisnõue

42

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1537/2007, 20. detsember 2007, millega nähakse ette tootjaorganisatsioonidele hüvitise andmine ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2007 töötlevale tööstusele tarnitud tuunikoguste eest

46

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1538/2007, 20. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus

49

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1539/2007, 20. detsember 2007, millega määratakse Šoti viskina eksporditavale teraviljale kohaldatavad koefitsiendid ajavahemikuks 2007/2008

50

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1540/2007, 20. detsember 2007, millega määratakse Iiri viskina eksporditavale teraviljale kohaldatavad koefitsiendid ajavahemikuks 2007/2008

52

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1541/2007, 20. detsember 2007, suhkru kolmandatesse riikidesse importimisega seotud tolliformaalsuste täitmise tõendamise kohta määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 16 kohaselt

54

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1542/2007, 20. detsember 2007, heeringa, makrelli ja stauriidi lossimise ja kaalumise korra kohta

56

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1543/2007, 20. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate või liikidega, ja määrust (EÜ) nr 582/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses lõssipulbriga

62

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1544/2007, 20. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2707/2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga

64

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1545/2007, 20. detsember 2007, millega määratakse kindlaks AKV riikidest ja Indiast pärineva toor-roosuhkru lisakogused rafineerimistehaste varustamiseks ajavahemikul 1. oktoobrist 2007 kuni 30. septembrini 2008

67

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1546/2007, 20. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul

68

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1547/2007, 20. detsember 2007, üleminekuaja kehtestamise kohta Cabo Verde Vabariigi kõrvaldamiseks nende vähim arenenud soodustatud riikide nimekirjast, kelle suhtes kohaldatakse erikorda, vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 980/2005 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta

70

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1548/2007, 20. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks

71

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1549/2007, 20. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 616/2007, millega avatakse Brasiiliast, Taist ja teistest kolmandatest riikidest pärineva kodulinnuliha teatavad ühenduse tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine

75

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1550/2007, 20. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid

79

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1551/2007, 20. detsember 2007, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

85

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1552/2007, 20. detsember 2007, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude suhkrutoodete eksporditoetused

87

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1553/2007, 20. detsember 2007, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 900/2007 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

89

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1554/2007, 20. detsember 2007, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1060/2007 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

90

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1555/2007, 20. detsember 2007, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

91

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1556/2007, 20. detsember 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetustemäärad

94

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1557/2007, 20. detsember 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

98

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/76/EÜ, 20. detsember 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi lisamisega toimeainete hulka (1)

100

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/858/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 17. detsember 2007, millega nimetatakse ametisse ühenduse sordiameti apellatsiooninõukogu esimees ja tema asendaja

105

 

 

2007/859/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 22. oktoober 2007, protokolli sõlmimise kohta, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Tai Kuningriigi vahelist koostöölepingut manioki tootmise ja turustamise ning sellega kauplemise kohta

106

Protokoll, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Tai Kuningriigi vahelist koostöölepingut manioki tootmise ja turustamise ning sellega kauplemise kohta

108

 

 

2007/860/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 10. detsember 2007, makromajandusliku finantsabi andmise kohta Liibanonile

111

 

 

2007/861/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 10. detsember 2007, Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelisele kirjavahetuse vormis lepingule, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut, allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

113

Kirjavahetuse vormis leping Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut

114

 

 

Komisjon

 

 

2007/862/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2007, millega muudetakse otsust 2006/805/EÜ Ungaris ja Slovakkias sigade klassikalise katku suhtes võetavate loomatervishoiualaste tõrjemeetmete osas (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6158 all)  (1)

119

 

 

2007/863/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 14. detsember 2007, millega lubatakse Ühendkuningriigi taotletud Põhja-Iirimaad käsitlev erand nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest rakendamisel (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6281 all)

122

 

 

2007/864/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 20. detsember 2007, millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet seoses teatavate Poola lihasektori ettevõtetega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6490 all)  (1)

127

 

 

2007/865/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 20. detsember 2007, millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet seoses teatavate Poola lihasektori ettevõtetega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6494 all)  (1)

129

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top