EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:333:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 333, 19. detsember 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 333

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
19. detsember 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1495/2007, 18. detsember 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1496/2007, 18. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 seoses teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemiga ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumidega

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1497/2007, 18. detsember 2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele tuletõrjesüsteemidele (1)

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1498/2007, 18. detsember 2007, milles sätestatakse AKV/ÜMT või EÜ/ÜMT päritolu kumulatsiooniga suhkru ning suhkru ja kakao segude jaoks impordilitsentside väljaandmise üksikasjalikud erieeskirjad

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1499/2007, 18. detsember 2007, määrusega (EMÜ) nr 3846/87 eksporditoetuste jaoks kehtestatud põllumajandustoodete nomenklatuuri avaldamise kohta aastal 2008

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1500/2007, 18. detsember 2007, 6-fütaasi EC 3.1.3.26 (Ronozyme) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina (1)

54

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1501/2007, 18. detsember 2007, endo-1,4-β-ksülanaasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina (1)

57

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1502/2007, 18. detsember 2007, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 812/2007 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames

60

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1503/2007, 18. detsember 2007, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 979/2007 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames

61

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1504/2007, 18. detsember 2007, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 806/2007 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames

62

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1505/2007, 18. detsember 2007, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

64

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1506/2007, 18. detsember 2007, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 539/2007 alusel avatud tariifikvootide raames munasektoris ja ovoalbumiini puhul

66

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1507/2007, 18. detsember 2007, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 536/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

68

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1508/2007, 18. detsember 2007, millega määratakse kindlaks, kui suures ulatuses saab rahuldada impordiõiguste taotlusi 2008. aastaks avatud kvoodi jaoks, mis hõlmab määruses (EÜ) nr 2172/2005 sätestatud Šveitsist pärit üle 160 kg kaaluvate elusveiste importimist

69

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1509/2007, 18. detsember 2007, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1109/2007 2007/2008. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

70

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/846/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. detsember 2007, milles kehtestatakse liikmesriikide poolt vastavalt ühenduse erinevatele veterinaar-õigusaktidele heaks kiidetud üksuste loetelude näidis ning nende loetelude komisjonile edastamise eeskirjad (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5882 all) (kodifitseeritud versioon) (1)

72

 

 

2007/847/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. detsember 2007, millega nähakse ette erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest perekonna Vitis L. Horvaatiast või endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit taimede, välja arvatud viljade puhul (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5897 all)

78

 

 

2007/848/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 11. detsember 2007, millega kiidetakse heaks teatavate riikide programmid salmonella kontrolliks liigi Gallus gallus munakanadel (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6100 all)  (1)

83

 

 

2007/849/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 12. detsember 2007, millega kiidetakse heaks muudatused Soome esitatud riiklikus programmis salmonella kontrolliks liigi Gallus gallus aretuskarjades (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6097 all)

85

 

 

Euroopa Keskpank

 

 

2007/850/EÜ

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 22. november 2007, millega muudetakse otsust EKP/2001/16 osalevate liikmesriikide keskpankade 2002. majandusaasta emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2007/15)

86

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top