Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:329:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 329, 14. detsember 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 329

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
14. detsember 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1467/2007, 13. detsember 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1468/2007, 13. detsember 2007, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1469/2007, 13. detsember 2007, millega piirkondade loetelu osas muudetakse nõukogu määruse nr 79/65/EMÜ lisa

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1470/2007, 13. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1859/82, mis käsitleb aruandvate tootjate väljavalimist talumajapidamiste tulude kindlaksmääramiseks

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1471/2007, 13. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 753/2002, milles sätestatakse teatavad nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 rakenduseeskirjad veinisektori toodete kirjeldamise, nimetamise, esitlemise ja kaitse osas

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1472/2007, 13. detsember 2007, millega kehtestatakse 2007/2008. veiniaastaks erand määrusest (EÜ) nr 1623/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määrusega (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad turumehhanismide osas

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1473/2007, 13. detsember 2007, millega kehtestatakse üleminekumeede seoses nõukogu määrusega (EÜ) nr 1493/1999 ette nähtud veinivalmistamise kõrvalsaaduste töötlemisega Bulgaarias 2007/2008. veiniaastal

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1474/2007, 13. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1538/91, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 1906/90 (teatavate kodulinnuliha turustusnormide kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1475/2007, 13. detsember 2007, millega avatakse Taist pärit manioki ühenduse tariifikvoot alates 2008. aastast

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1476/2007, 13. detsember 2007, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Belgia, Tšehhi Vabariigi, Iirimaa Hispaania, Itaalia, Ungari, Slovakkia ja Rootsi sekkumisametite valduses oleva suhkru edasimüümiseks tööstuslikuks kasutamiseks ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1059/2007 ja (EÜ) nr 1060/2007

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1477/2007, 13. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 622/2003, millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks (1)

22

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1478/2007, 13. detsember 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

24

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1479/2007, 13. detsember 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad

27

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1480/2007, 13. detsember 2007, millega kehtestatakse munade eksporditoetused

29

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1481/2007, 13. detsember 2007, millega kehtestatakse kodulinnuliha eksporditoetused

31

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/71/EÜ, 13. detsember 2007, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/59/EÜ (laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates) II lisa (1)

33

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/72/EÜ, 13. detsember 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivi 66/401/EMÜ seoses liigi Galega orientalis Lam. lisamisega (1)

37

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/73/EÜ, 13. detsember 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ ja 90/642/EMÜ teatavaid lisasid seoses atseetamipriidi, atrasiini, deltametriini, imasaliili, indoksakarbi, pendimetaliini, pümetrosiini, püraklostrobiini, tiaklopriidi ja trifloksüstrobiini jääkide lubatud piirnormidega (1)

40

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/831/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 13. september 2007, EÜ asutamislepingu artikli 81 kohase menetluse kohta (Juhtum nr COMP/E-2/39.142 – Toyota) (teatavaks tehtud numbri K(2007) 4273 all)

52

 

 

2007/832/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2007, millega muudetakse otsust 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6251 all)  (1)

56

 

 

2007/833/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2007, millega muudetakse otsust 2007/554/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Ühendkuningriigis (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6256 all)  (1)

59

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUPM/3/2007, 30. november 2007, Bosnias ja Hertsegoviinas läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPM) juhi/politseiülema ametissenimetamise kohta

63

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top