Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:304:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 304, 22. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 304

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
22. november 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1354/2007, 15. november 2007, millega kohandatakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (1)

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1355/2007, 19. november 2007, millega võetakse vastu ühepoolsed üleminekumeetmed, et avada ühenduse tariifikvoodid Šveitsist pärit vorstide ja teatavate lihatoodete impordiks

3

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1356/2007, 19. november 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1425/2006, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist ja Taist pärinevate kilekottide impordi suhtes ja lõpetatakse menetlus teatavate Malaisiast pärinevate kilekottide impordi suhtes

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1357/2007, 21. november 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1358/2007, 21. november 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IFRS 8 (1)

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1359/2007, 21. november 2007, milles sätestatakse teatavate kondita veiseliha jaotustükkide ekspordi eritoetuste andmise tingimused (kodifitseeritud versioon)

21

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1360/2007, 21. november 2007, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1109/2007 2007/2008. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

32

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/751/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 8. november 2007, Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooniga

34

 

 

Komisjon

 

 

2007/752/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 15. november 2007, millega muudetakse otsust 92/452/EMÜ seoses Kanada, Uus-Meremaa ja Ameerika Ühendriikide teatavate embrüokogumis- ja -tootmisrühmadega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5457 all)  (1)

36

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühismeede 2007/753/ÜVJP, 19. november 2007, massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis läbiviidavate IAEA järelevalve- ja kontrollitoimingute toetamise kohta

38

 

 

IV   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

 

EMP ühiskomitee

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 63/2007, 15. juuni 2007, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31, mis käsitleb koostööd teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

43

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 64/2007, 15. juuni 2007, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31, mis käsitleb koostööd teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

45

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 65/2007, 15. juuni 2007, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

47

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 66/2007, 15. juuni 2007, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31, mis käsitleb koostööd teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

49

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 67/2007, 29. juuni 2007, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31, mis käsitleb koostööd teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

51

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 68/2007, 15. juuni 2007, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta konkreetsetes valdkondades väljaspool nelja vabadust

52

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 69/2007, 15. juuni 2007, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31, mis käsitleb koostööd teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

53

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 70/2007, 29. juuni 2007, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31, mis käsitleb koostööd teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

54

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 71/2007, 29. juuni 2007, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta konkreetsetes valdkondades väljaspool nelja vabadust

56

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top