EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:289:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 289, 07. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 289

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
7. november 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1297/2007, 6. november 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1298/2007, 6. november 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 900/2007, et eristada kolmandaid riike ja Euroopa Liidu liikmesriikide territooriume, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1299/2007, 6. november 2007, tootjarühmade tunnustamise kohta humalasektoris (kodifitseeritud versioon)

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1300/2007, 6. november 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1622/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning kehtestatakse ühenduse eeskiri veinivalmistustavade ja -menetluste kohta

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1301/2007, 6. november 2007, millega Poola lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursapüük ICES I ja II b püügipiirkonna vetes

10

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/714/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 30. oktoober 2007, Regioonide Komitee ühe Itaalia liikme ja ühe Itaalia asendusliikme ametisse nimetamise kohta

12

 

 

2007/715/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 30. oktoober 2007, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Saksamaa liikme ametisse nimetamise kohta

13

 

 

Komisjon

 

 

2007/716/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. oktoober 2007, millega sätestatakse teatavate Bulgaaria liha- ja piimasektori ettevõtete suhtes üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 ette nähtud struktuuriliste nõuete täitmiseks (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5238 all)  (1)

14

 

 

2007/717/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 31. oktoober 2007, elektrooniliste arvete (e-arvete) ekspertrühma moodustamise kohta

38

 

 

2007/718/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. november 2007, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5452 all)  (1)

45

 

 

2007/719/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. november 2007, millega määratakse kindlaks liikmesriikide eraldiste suunav jaotus teatava arvu hektarite jaoks 2007/2008. veiniaastaks viinamarjaistanduste ümberkorraldamiseks ja muutmiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 alusel (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5293 all)

59

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top