Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:196:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 196, 28. juuli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 196

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
28. juuli 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 895/2007, 27. juuli 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 896/2007, 27. juuli 2007, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Indiast pärit dihüdromürtsenooli suhtes

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 897/2007, 27. juuli 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1623/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad turumehhanismide osas

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 898/2007, 27. juuli 2007, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 41/2007 seoses kilupüügi limiitidega ICESi piirkondade IIa ja IV EÜ vetes

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 899/2007, 27. juuli 2007, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2037/2000 teatavate osoonikihti kahandavate ainete ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate segude CN-koodide korrigeerimiseks, et võtta arvesse kombineeritud nomenklatuuri muudatusi, mis on esitatud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 900/2007, 27. juuli 2007, mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2007/2008. turustusaastaks

26

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 901/2007, 27. juuli 2007, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

31

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 902/2007, 27. juuli 2007, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

33

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 903/2007, 27. juuli 2007, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

35

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 904/2007, 27. juuli 2007, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

37

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 905/2007, 27. juuli 2007, millega kehtestatakse või madalaim müügihind 68. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

39

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/534/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 13. september 2006, mis käsitleb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 81 alusel algatatud menetlust (Juhtum nr COMP/F/38.456 – Bituumen (NL)) (teatavaks tehtud numbri K(2006) 4090 all)

40

 

 

2007/535/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 27. juuli 2007, Indiast pärit dihüdromürtsenooli importi käsitleva subsiidiumivastase menetluse lõpetamise kohta

45

 

 

Euroopa Keskpank

 

 

2007/536/EÜ

 

*

Euroopa Keskpanga suunis, 20. juuli 2007, millega muudetakse suunist EKP/2006/28 Euroopa Keskpanga välisvaluutareservi haldamise kohta riikide keskpankade poolt ja selle varaga seotud tehingute õigusdokumentide kohta (EKP/2007/6)

46

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2007/537/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus DARFUR/6/2007, 18. juuli 2007, millega nimetatakse ametisse Sudaani määratud Euroopa Liidu eriesindaja sõjaline nõunik

48

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU VI JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2007/538/EÜ

 

*

Europoli haldusnõukogu otsus, 18. juuli 2007, nõustumise kohta Europoli sätestatud tingimuste ja menetlustega, mis kohandavad Europoli haldusnõukogu 16. novembri 1999. aasta otsuse lisas loetletud summasid seoses Europoli töötajatele Europoli kasuks makstavatele palkadele ja tasudele kohaldatavate maksudega

49

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top