EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:161:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 161, 22. juuni 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 161

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
22. juuni 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 700/2007, 11. juuni 2007, kuni kaheteist kuu vanuste veiste liha turustamise kohta

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 701/2007, 21. juuni 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 702/2007, 21. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2568/91 oliiviõlide ja pressimisjääkide omaduste ja asjakohaste analüüsimeetodite kohta

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 703/2007, 21. juuni 2007, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I lisa seoses dihüdrostreptomütsiini ja streptomütsiiniga (1)

28

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 704/2007, 21. juuni 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2707/2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga

31

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 705/2007, 21. juuni 2007, millega määratakse kindlaks töötlemiseks ette nähtud pirnide toetussummad 2007/2008. turustusaastaks

32

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 706/2007, 21. juuni 2007, millega sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/40/EÜ sõidukite EÜ tüübikinnitust käsitlevad haldusnormid ja teatavatest kliimaseadmetest pärit lekke kindlaksmääramise ühtlustatud katsemenetlus (1)

33

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 707/2007, 21. juuni 2007, millega avatakse pakkumismenetlus bioetanoolina ühenduses kasutamiseks ette nähtud veinialkoholi müügiks

53

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/37/EÜ, 21. juuni 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta) I ja III lisa (1)

60

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/431/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 7. juuni 2007, millega volitatakse liikmesriike ratifitseerima Euroopa Ühenduse huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2006. aasta konsolideeritud meretöönormide konventsiooni

63

 

 

Komisjon

 

 

2007/432/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. juuni 2007, millega pikendatakse liikidesse Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ja Pinus L. kuuluvate Korea Vabariigist pärit taimede looduslikke või aretatud kääbusvorme käsitleva otsuse 2002/499/EÜ kehtivusaega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2495 all)

65

 

 

2007/433/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. juuni 2007, ajutiste erakorraliste meetmete kohta kahjuliku organismi Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell ühendusse sissetoomise ja seal levimise vältimiseks (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2496 all)

66

 

 

2007/434/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 21. juuni 2007, millega muudetakse otsust 2006/415/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga Tšehhi Vabariigis (teatavaks tehtud numbri K(2007) 3120 all)  (1)

70

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top