Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:095:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 95, 05. aprill 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 95

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
5. aprill 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 378/2007, 27. märts 2007, milles sätestatakse määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ettenähtud otsetoetuste vabatahtliku ümbersuunamise eeskirjad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 379/2007, 4. aprill 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 380/2007, 4. aprill 2007, millega määratakse kindlaks, et suhkrusektori toodete jaoks tariifikvootide ja sooduslepingute alusel välja antavate impordilitsentside osas ei ole teatavad piirmäärad veel saavutatud

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 381/2007, 4. aprill 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid, ja määrust (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 382/2007, 4. aprill 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 753/2002, milles sätestatakse teatavad nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 rakenduseeskirjad veinisektori toodete kirjeldamise, nimetamise, esitlemise ja kaitse osas

12

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/215/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 29. jaanuar 2007, millega muudetakse otsust 2004/676/EÜ Euroopa Kaitseagentuuri personalieeskirjade kohta

21

 

 

2007/216/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 29. jaanuar 2007, millega muudetakse otsust 2004/677/EÜ Euroopa Kaitseagentuuri lähetatud ekspertide ja sõjaväelaste lähetuse lühima kestuse osas

24

 

 

Komisjon

 

 

2007/217/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. november 2006, riigiabi kohta, mida Prantsusmaa andis riiklikule metroloogia- ja katselaboratooriumile (C24/2005) (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5477 all)  (1)

25

 

 

2007/218/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 28. märts 2007, otsuse K(2006) 4332 (lõplik) muutmise kohta, millega määratakse liikmesriigiti kindlaks Euroopa Kalandusfondi kulukohustuste assigneeringute iga-aastane näidisjaotus ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1313 all)

37

 

 

2007/219/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. märts 2007, ühenduse rahalise toetuse kohta tapasigade hulgas salmonelloosi levimust käsitleva alusuuringu läbiviimiseks Bulgaarias ja Rumeenias (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1394 all)

41

 

 

2007/220/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 4. aprill 2007, millega muudetakse otsust 2003/250/EÜ seoses teatavate nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätete suhtes kehtestatud ajutiste erandite kehtivuse pikendamisega Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit ja istutamiseks ettenähtud maasikataimede (Fragaria L.), välja arvatud seemnete puhul (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1454 all)

50

 

 

2007/221/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 4. aprill 2007, millega muudetakse otsust 2003/249/EÜ seoses teatavate nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätete suhtes kehtestatud ajutiste erandite kehtivuse pikendamisega Tšiilist pärit ja istutamiseks ette nähtud maasikataimede (Fragaria L.), välja arvatud seemnete puhul (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1455 all)

51

 

 

2007/222/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 4. aprill 2007, millega teatatakse ühise kalanduspoliitika raames asutatud edelapiirkonna vete piirkondliku nõuandekomisjoni tegevuse alustamisest

52

 

 

2007/223/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 4. aprill 2007, milles käsitletakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 alusel Bulgaaria esitatud ülevaadet veinisektori tootmisvõimsuse kohta (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1469 all)

53

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top