EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:090:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 90, 30. märts 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 90

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
30. märts 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 337/2007, 27. märts 2007, millega korrigeeritakse alates 1. jaanuarist 2007 hüvitisskaalat, mida kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate lähetuste suhtes Bulgaariasse ja Rumeeniasse

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 338/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 339/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 340/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetustemäärad

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 341/2007, 29. märts 2007, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu ja teatavate muude põllumajandustoodete tariifikvoodid ja tagatakse nende haldamine ning kehtestatakse impordilitsentside ja päritolusertifikaatide süsteem

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 342/2007, 29. märts 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 489/2005 seoses sekkumiskeskuste kindlaksmääramisega ja koorimata riisi ülevõtmisega sekkumisametite poolt seoses Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemisega

23

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 343/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

26

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 344/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude suhkrutoodete eksporditoetused

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 345/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 958/2006 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 346/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

31

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 347/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

35

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 348/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

37

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 349/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

40

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 350/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

42

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 351/2007, 29. märts 2007, oliiviõli impordilitsentside väljaandmise kohta Tuneesia tariifikvootide raames

43

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 352/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 38/2007 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

44

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 353/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

45

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 354/2007, 29. märts 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 195/2007, millega avatakse või kokkuost teatud liikmesriikides ajavahemikuks 1. märtsist31. augustini 2007

47

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 355/2007, 29. märts 2007, millega määratakse teravilja ning nisu- ja rukkijahu ning nisu- ja rukkitangude eksporditoetused

48

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 356/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse teraviljatoetuse korrigeeriv summa

50

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 357/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetused

52

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 358/2007, 29. märts 2007, millega määratakse kindlaks linnaste eksporditoetuse suhtes kohaldatav korrigeeriv summa

54

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 359/2007, 29. märts 2007, millega kehtestatakse toetused teravilja- ja riisisektori toodetele, mida tarnitakse ühenduse ja riiklike toiduabiprogrammide raames

56

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/198/Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 27. märts 2007, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised

58

 

 

Komisjon

 

 

2007/199/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. detsember 2006, Belgia poolt lennukitööstusele antud uurimis- ja arendusabi kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5792 all)  (1)

73

 

 

2007/200/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. detsember 2006, seoses Belgia poolt ettevõtjale Techspace Aero antud uurimis- ja arendusabiga (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5799 all)  (1)

79

 

 

2007/201/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 27. märts 2007, millega muudetakse otsust 2002/757/EÜ ajutiste erakorraliste fütosanitaarmeetmete kohta Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. ühendusse sissetoomise ja leviku takistamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1292 all)

83

 

 

2007/202/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 27. märts 2007, millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet seoses Poola teatavate liha-, kala- ja piimasektori ettevõtetega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1305 all)  (1)

86

 

 

LEPINGUD

 

 

Nõukogu

 

*

Teade 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõike 6 ja artikli XXVIII kohase Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi vahelise kirjavahetuse vormis sõlmitud lepingu jõustumise kohta

92

 

*

Teade 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõike 6 ja artikli XXVIII kohase Euroopa Ühenduse ja Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriumi vahelise kirjavahetuse vormis sõlmitud lepingu jõustumise kohta

92

 

*

Teade 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõike 6 ja artikli XXVIII kohase Euroopa Ühenduse ja Malaisia vahelise kirjavahetuse vormis sõlmitud lepingu jõustumise kohta

92

 

*

Teade Euroopa Ühenduse ning Argentina Vabariigi vahelise kirjavahetuse teel sõlmitud lepingu (mis käsitleb kontsessioonide muutmist Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Ühendusega ühinemise käigus) jõustumise kohta

92

 

*

Teade Euroopa Ühenduse ja Brasiilia vahelise kirjavahetuse teel sõlmitud lepingu (mis käsitleb kontsessioonide muutmist Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Ühendusega ühinemise käigus) jõustumise kohta

93

 

*

Teade Euroopa Ühenduse ja Uruguay vahelise kirjavahetuse teel sõlmitud lepingu (mis käsitleb kontsessioonide muutmist Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi loendites nende riikide Euroopa Ühendusega ühinemise käigus) jõustumise kohta

93

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühismeede 2007/203/ÜVJP, 27. märts 2007, millega pikendatakse ELi rühma volitusi Kosovos võimaliku rahvusvahelise tsiviilmissiooni ja selle koostisosana Euroopa Liidu eriesindaja ametikoha loomise ettevalmistamisele kaasaaitamiseks (ICM/EUSRi ettevalmistusrühm)

94

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top