Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:032:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 32, 06. veebruar 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 32

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. aastakäik
6. veebruar 2007


Sisukord

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/51/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. veebruar 2004, riigiabi kohta C27/2001 (endine NN 2/2001) põllumajandusreostuse piiramise programmi (PMPOA) rakendamise kohta Prantsusmaa poolt ajavahemikul 1994–2000 (teatavaks tehtud numbri K(2004) 415 all)

1

 

 

2007/52/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 19. mai 2004, abikava kohta, mille elluviimist Itaalia kavandab kodulinnukasvatusettevõtete toetamiseks – AIMA kodulinnulihasektori programm – C 59/2001 (ex N 97/1999) (teatavaks tehtud numbri K(2004) 1802 all)

14

 

 

2007/53/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 24. mai 2004, EÜ asutamislepingu artikli 82 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 54 alusel Microsoft Corporationi vastu algatatud menetluse kohta. Juhtum nr COMP/C-3/37.792 – Microsoft (teatavaks tehtud numbri K(2004) 900 all)  ( 1 )

23

 

 

2007/54/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 2. juuni 2004, mis käsitleb riigiabi, millega Itaalia (Sitsiilia maakond) näeb ette põllumajandustoodete edendamist ja reklaami (teatavaks tehtud numbri K(2004) 1923 all)  ( 1 )

29

 

 

2007/55/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 9. november 2005, toetuskava kohta, mida Prantsusmaa kavatseb rakendada abi andmiseks liköörveinide Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie ja Macvin du Jura tootjatele ja turustajatele (teatavaks tehtud numbri K(2005) 4189 all)

37

 

 

2007/56/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 16 mai 2006, riigiabi nr C 26/2004 (ex NN 38/2004) kohta, mida Saksamaa Liitvabariik andis Schneider Technologies AG-le (teatavaks tehtud numbri K(2006) 1857 all)  ( 1 )

49

 

 

2007/57/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 7. juuni 2006, riigiabi kohta, mida Saksamaa andis osakute omandamiseks viinamarjakasvatajate ühistutes (teatavaks tehtud numbri K(2006) 2070 all)

56

 

 

2007/58/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 28. august 2006, Jaapani valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse vahelise tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta

64

 

*

Lisa. Jaapani valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse vaheline tuumaenergia rahuotstarbelist kasutamist käsitlev koostööleping

65

 

 

2007/59/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 26. september 2006, milles käsitletakse Madalmaade poolt Holland Malt BV-le antud riigiabi (teatavaks tehtud numbri K(2006) 4196 all)

76

 

 

2007/60/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 26. oktoober 2006, millega asutatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 58/2003 kohaldades Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet

88

 

 

2007/61/EÜ

 

*

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemist käsitleva kokkuleppe alusel moodustatud ühise veterinaarkomitee otsus nr 1/2006, 1. detsember 2006, kokkuleppe 11. lisa 1., 2., 3., 4., 5., 6. ja 10. liite muutmise kohta

91

 

 

2007/62/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 8. detsember 2006, milles käsitletakse teatavaid tööstustekkelisi kasvuhoonegaase reguleerivaid siseriiklikke õigusnorme, millest Taani on teavitanud (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5934 all)

130

 

 

2007/63/EÜ

 

*

Otsus nr 2/2006, 13. detsember 2006, Euroopa Ühenduse ning Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud vastavushindamise vastastikust tunnustamist käsitleva lepinguga loodud komitee otsus vastavushindamisasutuse lisamise kohta isikukaitsevahendite valdkonna peatükki

135

 

 

2007/64/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 16. detsember 2006, millega kehtestatakse kasvusubstraatidele ühenduse ökomärgise andmise muudetud ökokriteeriumid ja nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6962 all)  ( 1 )

137

 

 

2007/65/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 15. detsember 2006, millega kehtestatakse komisjoni standardsed turvameetmed ja valmisoleku tasemed ning muudetakse komisjoni kodukorda tegutsemiseks kriiside ohjamisel

144

 

 

2007/66/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. detsember 2006, ajutise katse korraldamise kohta teatavate söödakultuuride seemnepartiide maksimummassi suurendamiseks vastavalt nõukogu direktiivile 66/401/EMÜ (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6572 all)  ( 1 )

161

 

 

2007/67/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. detsember 2006, millega liikmesriikidel lubatakse pikendada uue toimeaine tritosulfurooni ajutisi kasutuslube (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6573 all)  ( 1 )

164

 

 

2007/68/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. detsember 2006, Läti Vabariigi taotluse kohta vähendatud käibemaksumäära kohaldamiseks kodumajapidamiste kaugkütte-, maagaasi- ja elektritarnetele (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6592 all)

165

 

 

2007/69/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. detsember 2006, millega Rumeeniale antakse luba edasi lükata nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ teatavate sätete rakendamine teatavate põllumajandustaimesortide seemnete turustamise osas (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6568 all)  ( 1 )

167

 

 

2007/70/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 20. detsember 2006, mis käsitleb turuleviimise tähtaja pikendamist biotsiidide suhtes, mis sisaldavad teatavaid direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi jooksul uurimata toimeaineid (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6707 all)

174

 

 

2007/71/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 20. detsember 2006, millega asutatakse päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste teadusekspertide rühm

177

 

 

2007/72/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 20. detsember 2006, teatud riigiabiotsuste kohaldamisaja pikendamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6927 all)  ( 1 )

180

 

 

2007/73/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 20. detsember 2006, komisjoni 14. juuli 2006. aasta otsusega 2006/505/EÜ (millega luuakse standardialaste nõuannete järelevalverühm, kes nõustab komisjoni Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma (EFRAG) arvamuste objektiivsuse ja erapooletuse hindamisel) loodud standardialaste nõuannete järelevalverühma liikmete määramise kohta

181

 

 

2007/74/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 21. detsember 2006, millega kehtestatakse elektri- ja soojusenergia eraldi tootmise tõhususe ühtlustatud kontrollväärtused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/8/EÜ kohaldamisel (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6817 all)  ( 1 )

183

 

 

2007/75/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2006, millega luuakse siirdehindade eksperdirühm

189

 

 

2007/76/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsembrer 2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6903 all)  ( 1 )

192

 

 

2007/77/EÜ

 

*

Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud komitee otsus nr 35/2006, 22. detsember 2006, mis on seotud vastavushindamisasutuse lisamisega telekommunikatsiooniseadmeid käsitlevasse valdkonnalisasse

198

 

 

SOOVITUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/78/EÜ

 

*

Komisjoni soovitus, 22. detsember 2006, turvaliste ja tõhusate sõidukisiseste info- ja sidesüsteemide kohta: uuendatud Euroopa põhimõtted inimene-masin liidese kohta

200

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top