Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:008:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 8, 13. jaanuar 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 8

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
13. jaanuar 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 24/2007, 12. jaanuar 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 25/2007, 12. jaanuar 2007, millega määratakse kindlaks madalaim müügihind või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 23. individuaalseks pakkumiskutseks

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 26/2007, 12. jaanuar 2007, millega määratakse kindlaks suurim toetus koore, või ja kontsentreeritud või puhul määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 23. individuaalseks pakkumiskutseks

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 27/2007, 12. jaanuar 2007, millega määratakse kindlaks suurim toetus kontsentreeritud või jaoks määruses (EÜ) nr 1898/2005 sätestatud alalise pakkumiskutse raames avatud 23. individuaalseks pakkumiskutseks

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 28/2007, 12. jaanuar 2007, millega kehtestatakse või madalaim müügihind 55. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel

8

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/23/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2006, millega muudetakse 2005. aasta ühinemisakti VII lisa B liidet seoses teatavate Rumeenia liha-, piima- ja kalasektori ettevõtetega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6801 all)  (1)

9

 

 

2007/24/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2006, millega kiidetakse heaks situatsiooniplaanid klassikalise lindude katku ja Newcastle’i haiguse tõrjeks (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6806 all)  (1)

26

 

 

2007/25/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2006, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga ja omanikega kaasas olevate lemmiklindude liikumisega ühendusse (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6958 all)  (1)

29

 

 

2007/26/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2006, millega muudetakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti VI lisa liidet seoses teatavate Bulgaaria piimatöötlemisettevõtetega (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6960 all)  (1)

35

 

 

2007/27/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2006, millega võetakse vastu teatavad üleminekumeetmed, mis käsitlevad toorpiima saadetisi töötlemisettevõtetesse ja nimetatud toorpiima töötlemist Rumeenias vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustele (EÜ) nr 852/2004 ja 853/2004 (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6963 all)  (1)

45

 

 

2007/28/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2006, millega muudetakse otsust 2005/393/EÜ lammaste katarraalse palaviku korral kohaldatavate kitsendustega tsoonide osas (teatavaks tehtud numbri K(2006) 6970 all)  (1)

51

 

 

2007/29/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2006, millega sätestatakse üleminekumeetmed teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 reguleerimisalasse kuuluvate kolmandatest riikidest pärit loomsete saaduste suhtes, mis toodi Bulgaariasse ja Rumeeniasse enne 1. jaanuari 2007 (teatavaks tehtud numbri K(2006) 7019 all)  (1)

57

 

 

2007/30/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2006, millega sätestatakse üleminekumeetmed teatavate Bulgaariast ja Rumeeniast pärit loomsete saaduste turustamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2006) 7028 all)  (1)

59

 

 

2007/31/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2006, millega sätestatakse üleminekumeetmed seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 853/2004 hõlmatud teatavate liha- ja piimasektori toodete lähetamisega Bulgaariast teistesse liikmesriikidesse (teatavaks tehtud numbri K(2006) 7029 all)  (1)

61

 

 

Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU VI JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2007/32/EÜ

 

*

Europoli haldusnõukogu akt, 29. november 2006, milles muudetakse Europoli personalieeskirjade 1. lisas sätestatud Europoli ametikohtade nimekirja

66

 

 

2007/33/EÜ

 

*

Europoli haldusnõukogu otsus, 5. detsember 2006, nõustumise kohta Europoli poolt sätestatud tingimuste ja protseduuridega, mis kohandavad Europoli haldusnõukogu 16. novembri 1999. aasta otsuse lisas loetletud summasid seoses Europoli töötajatele Europoli kasuks makstavatele palkadele ja tasudele kohaldatavate maksudega

69

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top